Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 9

”Fly undan otukten”

”Fly undan otukten”

”Döda därför era lemmar, som är på jorden, vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse, skadligt begär och vinningslystnad, som är avgudadyrkan.” (KOLOSSERNA 3:5)

1, 2. Vilken plan tänkte Bileam ut för att skada Jehovas folk?

EN FISKARE går till sitt favoritställe. Det är en särskild sorts fisk han vill fånga. Han väljer ett bete och kastar ut linan i vattnet. Några minuter senare spänns linan, spöet böjer sig, och han vevar in sin fångst. Han ler, för han vet att han har valt rätt bete.

2 År 1473 f.v.t. försökte en man vid namn Bileam tänka ut ett lämpligt bete. Hans tilltänkta byte var Guds folk som hade slagit läger på Moabs slätter, vid gränsen till det utlovade landet. Bileam påstod att han var Jehovas profet, men i själva verket var han inget annat än en girig man som hade lejts för att förbanna Israel. Men Jehova ingrep, och Bileam kunde bara välsigna Israel. Bileam, som var fast besluten att få sin lön, tänkte att han kanske skulle kunna få Gud att själv förbanna sitt folk om de bara kunde frestas att begå en allvarlig synd. Med det målet i sikte kastade Bileam ut sitt bete – de förföriska unga kvinnorna i Moab. (4 Moseboken 22:1–7; 31:15, 16; Uppenbarelseboken 2:14)

3. I vilken utsträckning lyckades Bileams plan?

3 Fungerade den här strategin? Ja, i viss utsträckning. Tusentals israelitiska män svalde betet genom att ”bedriva otukt med Moabs döttrar”. De började till och med tillbe moabitiska gudar, bland annat den motbjudande  Baal-Peor, en fruktbarhetsgud. Följden blev att 24 000 israeliter dog när de stod på tröskeln till det utlovade landet. Vilken fruktansvärd tragedi! (4 Moseboken 25:1–9)

4. Varför föll tusentals israeliter offer för omoral?

4 Vad banade vägen för den här katastrofen? Många hade utvecklat ett ont hjärta genom att dra sig bort från Jehova, den Gud som hade befriat dem ur Egypten, försett dem med mat i vildmarken och fört dem till gränsen till löftets land. (Hebréerna 3:12) Aposteln Paulus hade den här händelsen i tankarna när han skrev: ”Låt oss inte heller bedriva otukt, som några av dem begick otukt, bara för att falla, tjugotre tusen av dem på en enda dag.” * (1 Korinthierna 10:8)

5, 6. Varför är berättelsen om Israels synd på Moabs slätter värdefull för oss i vår tid?

5 Berättelsen i Fjärde Moseboken har mycket att lära Guds folk i vår tid som står på tröskeln till ett mycket mer storslaget utlovat land. (1 Korinthierna 10:11) Vår tids värld är sexfixerad, precis som de forntida moabiterna  var, fast världen i dag har gått mycket längre. Och varje år faller tusentals kristna offer för omoral – samma bete som fångade israeliterna. (2 Korinthierna 2:11) Och precis som Simri, som fräckt kom och förde med sig en midjanitisk kvinna in i det israelitiska lägret och tog med sig henne till sitt eget tält, har somliga som är förbundna med Guds folk i vår tid utövat ett fördärvligt inflytande i den kristna församlingen. (4 Moseboken 25:6, 14; Judas, vers 4)

6 Kan du se dig själv på det nutida Moabs slätter? Kan du se din belöning – den efterlängtade nya världen – vid horisonten? Gör då allt du kan för att bevara dig i Guds kärlek genom att lyda befallningen: ”Fly undan otukten.” (1 Korinthierna 6:18)

Vy över Moabs slätter

VAD ÄR OTUKT?

7, 8. Vad är ”otukt”, och hur får de som bedriver otukt skörda det de sår?

7 Som ordet ”otukt” (grekiska: porneia) används i Bibeln avser det otillåtet sexuellt umgänge utanför ett bibelenligt äktenskap. Det innefattar äktenskapsbrott, prostitution, sexuellt umgänge mellan ogifta personer, oral- och analsex och sexuell manipulation av könsorganen med en person som man inte är gift med. Det innefattar också sådana handlingar mellan personer av samma kön samt tidelag. *

8 Bibeln är mycket tydlig: De som bedriver otukt kan inte vara kvar i den kristna församlingen och kommer inte att få evigt liv. (1 Korinthierna 6:9; Uppenbarelseboken 22:15) Och redan nu skadar de sig själva genom att de förlorar trovärdigheten och självaktningen och  får problem i äktenskapet och ett skuldtyngt samvete. Deras omoraliska levnadssätt kan medföra sjukdomar och oönskade graviditeter och kan till och med leda till döden. (Galaterna 6:7, 8) Varför slå in på en väg som är kantad med så mycket elände? Tyvärr är det många som inte tänker så långt när de tar det första steget i fel riktning – ett steg som mycket ofta inbegriper pornografi.

PORNOGRAFI – ETT FÖRSTA STEG

9. Är pornografi ofarligt, som somliga påstår? Förklara.

9 I många länder skyltar man öppet med pornografi i tidningsstånden. Pornografi får mer och mer utrymme i musik och på tv och på Internet. * Är pornografi ofarligt, som somliga påstår? Absolut inte! De som tittar på pornografi kan lägga sig till med vanan att onanera. De ger näring åt ”skamliga sexuella lidelser” som kan leda till sexberoende, perversa begär, allvarliga problem i äktenskapet och till och med skilsmässa. * (Romarna 1:24–27; Efesierna 4:19) En forskare liknar sexberoende vid cancer. ”Det växer och sprider sig”, säger han. ”Det försvinner sällan av sig självt, och det är också mycket svårt att behandla och bota.”

Det är förståndigt att använda Internet på en plats i hemmet där alla i familjen kan se vad man gör

10. Hur kan vi tillämpa principen i Jakob 1:14, 15? (Se också rutan på  sidan 101.)

10 Tänk på orden i Jakob 1:14, 15: ”Var och en prövas genom att dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd; och när synden är fullbordad, frambringar den död.” Om ett orätt begär uppstår i ditt sinne, gör då genast något för att bli av med det!  Om du till exempel oavsiktligt ser erotiska bilder, titta då snabbt bort, stäng av datorn eller byt tv-kanal. Gör allt som behövs för att förhindra att ett omoraliskt begär blir så starkt att du inte kan bemästra det! (Matteus 5:29, 30)

11. Hur kan vi visa att vi förtröstar på Jehova när vi bekämpar orätta begär?

11 Det är av goda skäl som Gud, som känner oss bättre än vi själva gör, uppmanar oss: ”Döda därför era lemmar, som är på jorden, vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse, skadligt begär och vinningslystnad, som är avgudadyrkan.” (Kolosserna 3:5) Att göra det kan kräva stor ansträngning. Men kom ihåg att vi har en kärleksfull och tålmodig himmelsk Fader som vi kan vända oss till. (Psalm 68:19) Så vänd dig genast till honom när orena  tankar kommer in i ditt sinne. Be om att få ”kraft som är över det normala” och tvinga dig att tänka på annat. (2 Korinthierna 4:7; 1 Korinthierna 9:27; se rutan ” Hur kan jag övervinna en dålig vana?” på sidan 104.)

12. Vad är vårt ”hjärta”, och varför måste vi skydda det?

12 Den vise mannen Salomo skrev: ”Mer än allt annat som skall skyddas – skydda ditt hjärta, ty därifrån utgår livets källådror.” (Ordspråksboken 4:23) Vårt ”hjärta” är vårt inre jag, vad vi verkligen är som person i Guds ögon. Dessutom är det hur Gud bedömer vårt ”hjärta” – inte hur andra uppfattar oss – som avgör om vi skall få evigt liv eller inte. Så enkelt är det. Och så allvarligt är det. Den trogne Job slöt ett förbund, en formell överenskommelse, med sina ögon för att han inte skulle kasta lystna blickar på en kvinna. (Job 31:1) Vilket fint exempel för oss! En av psalmisterna visade att han hade samma inställning när han bad: ”Vänd bort mina ögon, så att de inte ser det som är värdelöst.” (Psalm 119:37)

DINAS OFÖRSTÅNDIGA VAL

13. Vem var Dina, och varför var hennes val av vänner oförståndigt?

13 Som vi såg i kapitel 3 kan våra vänner ha ett starkt inflytande på oss – på gott eller ont. (Ordspråksboken 13:20; 1 Korinthierna 15:33) Tänk till exempel på Dina, dotter till patriarken Jakob. (1 Moseboken 34:1) Trots att hon hade fått en god uppfostran var hon oförståndig och skaffade sig vänner bland de kanaaneiska flickorna. Kanaanéerna var kända för att vara omoraliska, precis som moabiterna. (3 Moseboken 18:6–25) De kanaaneiska männen, däribland Sikem – ”den som åtnjöt störst anseende” i sin fars hushåll – betraktade Dina som ett lovligt byte. (1 Moseboken 34:18, 19)

14. Hur ledde Dinas val av vänner till en tragedi?

14 Dina hade förmodligen ingen tanke på sex när hon träffade Sikem. Men han gjorde precis vad de flesta kanaanéer  skulle ha betraktat som helt naturligt när de blev sexuellt upphetsade. Om Dina gjorde motstånd i sista minuten, så hjälpte inte det, för han ”tog” henne och ”kränkte” henne. Det verkar som om Sikem senare blev ”förälskad” i Dina, men det ändrade inte det han hade gjort mot henne. (1 Moseboken 34:1–4) Och det var inte bara Dina som fick lida. Hennes val av kamrater utlöste händelser som drog vanära över hela hennes familj. (1 Moseboken 34:7, 25–31; Galaterna 6:7, 8)

15, 16. Hur kan vi få sann vishet? (Se också rutan på  sidan 109.)

15 Om Dina lärde sig en viktig läxa, så gjorde hon det den hårda vägen. De som älskar och lyder Jehova behöver inte skaffa sig lärdomar för livet genom egen bitter erfarenhet. Eftersom de lyssnar till Gud väljer de att ”vandra med de visa”. (Ordspråksboken 13:20a) På så sätt lär de sig förstå ”det godas alla vägar” och slipper onödiga problem och smärtor. (Ordspråksboken 2:6–9; Psalm 1:1–3)

 16 Visheten från Gud är tillgänglig för alla som längtar efter den och som tillfredsställer sin längtan genom att regelbundet be till Gud och studera hans ord och den litteratur som den trogna slavklassen tillhandahåller. (Matteus 24:45; Jakob 1:5) Något som också är viktigt är ödmjukhet, en egenskap som gör att man villigt lyder Bibelns råd. (2 Kungaboken 22:18, 19) En kristen kanske i  princip instämmer i att hans hjärta kan vara förrädiskt och desperat. (Jeremia 17:9) Men är han tillräckligt ödmjuk för att ta emot konkreta råd och kärleksfull hjälp när situationen kräver det?

17. Beskriv en situation som kan uppstå i en familj och hur en pappa kan resonera med sin dotter.

17 Föreställ dig den här situationen: En pappa låter inte sin dotter och en ung kristen man gå ut själva utan att ha någon med sig. Flickan säger: ”Men pappa, litar du inte på mig? Vi tänker inte göra något som är fel!” Hon älskar kanske Jehova och har de allra bästa föresatser, men kan man säga att hon ”vandrar i [Guds] vishet”? Flyr hon undan otukten? Eller är hon oförståndig och ”förtröstar på sitt eget hjärta”? (Ordspråksboken 28:26) Du kanske kan komma på fler principer som kan hjälpa en sådan pappa och hans dotter när de resonerar om den här saken. (Se Ordspråksboken 22:3; Matteus 6:13; 26:41.)

JOSEF FLYDDE UNDAN OTUKTEN

18, 19. Vilken frestelse ställdes Josef inför, och hur hanterade han den?

18 En fin ung människa som älskade Gud och flydde undan otukten var Josef, Dinas halvbror. (1 Moseboken 30:20–24) Som barn såg Josef med egna ögon resultatet av sin systers oförnuftiga handlingssätt. Utan tvivel var det dessa minnen och Josefs önskan att bevara sig i Guds kärlek som skyddade honom många år senare i Egypten när hans herres hustru försökte förföra honom ”dag efter dag”. Som slav kunde Josef naturligtvis inte bara säga upp sig och ge sig i väg. Han var tvungen att hantera situationen förståndigt och modigt. Det gjorde han genom att gång på gång säga nej till Potifars hustru och till slut fly från henne. (1 Moseboken 39:7–12)

 19 Tänk efter: Om Josef hade gått och fantiserat om den här kvinnan eller haft för vana att dagdrömma om sex, skulle han då ha kunnat bevara sin ostrafflighet? Troligtvis inte. I stället för att ge näring åt syndiga tankar satte Josef värde på sitt förhållande till Jehova. Det framgår av det han sade till Potifars hustru: ”Min herre ... har inte nekat mig någonting utom dig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud?” (1 Moseboken 39:8, 9)

20. Hur ledde Jehova händelserna i Josefs fall?

20 Föreställ dig den glädje Jehova måste ha känt när han såg den unge Josef, långt borta från sin familj, bevara sin ostrafflighet dag efter dag. (Ordspråksboken 27:11) Senare ledde Jehova händelserna så att Josef inte bara blev frigiven ur fängelse utan också blev Egyptens statsminister och livsmedelsförvaltare. (1 Moseboken 41:39–49) Orden i Psalm 97:10 är verkligen sanna: ”Ni som älskar Jehova, hata det onda. Han bevarar sina lojalas själar, ur de ondskefullas hand befriar han dem.”

21. Hur visade en ung broder i ett afrikanskt land moraliskt mod?

21 Också i dag visar många av Guds tjänare att de ”hatar det onda och älskar det goda”. (Amos 5:15) En ung broder i ett afrikanskt land berättar att en kvinnlig klasskamrat  fräckt erbjöd honom sex i utbyte mot att han hjälpte henne under ett matematikprov. ”Jag avvisade henne direkt”, säger han. ”Genom att jag har hållit fast vid min ostrafflighet har jag bevarat min värdighet och självaktning, något som är värt mycket mer än guld och silver.” Synden kan visserligen ge ”tillfällig njutning”, men sådant flyktigt välbehag får ofta smärtsamma konsekvenser. (Hebréerna 11:25) Och det förbleknar helt i jämförelse med den varaktiga lycka som lydnad mot Jehova ger. (Ordspråksboken 10:22)

TA EMOT HJÄLP FRÅN BARMHÄRTIGHETENS GUD

22, 23. a) Varför är situationen inte hopplös om en kristen begår en allvarlig synd? b) Vilken hjälp kan en som handlat orätt få?

22 Eftersom vi är ofullkomliga måste vi alla kämpa för att tygla köttsliga begär och göra det som är rätt i Guds ögon. (Romarna 7:21–25) Jehova är medveten om det, ”han kommer ihåg att vi är stoft”. (Psalm 103:14) Men ibland händer det att en kristen begår en allvarlig synd. Är hans situation hopplös? Inte alls! Han kan visserligen få skörda bitter frukt, precis som kung David fick. Men Gud är alltid ”redo att förlåta” dem som öppet bekänner sina synder. (Psalm 86:5; Jakob 5:16; Ordspråksboken 28:13)

23 Dessutom har Gud kärleksfullt gett den kristna församlingen ”gåvor i form av människor” – mogna andliga herdar som är kvalificerade att ge hjälp och som gärna vill göra det. (Efesierna 4:8, 12; Jakob 5:14, 15) Deras mål är att hjälpa den som handlat orätt att få tillbaka sitt goda förhållande till Gud och, som den vise mannen uttryckte det, ”förvärva ett förståndigt hjärta” så att han inte upprepar sin synd. (Ordspråksboken 15:32)

 ”FÖRVÄRVA ETT FÖRSTÅNDIGT HJÄRTA”

24, 25. a) Hur visade den unge man som beskrivs i Ordspråksboken 7:6–23 att han ”saknade ett förståndigt hjärta”? b) Hur kan vi ”förvärva ett förståndigt hjärta”?

24 Bibeln talar om människor som ”saknar ett förståndigt hjärta” och om människor som ”förvärvar ett förståndigt hjärta”. (Ordspråksboken 7:7) På grund av andlig omogenhet och oerfarenhet i Guds tjänst kan det hända att någon ”saknar ett förståndigt hjärta”, dvs. saknar urskillningsförmåga eller omdömesförmåga. Precis som den unge man som beskrivs i Ordspråksboken 7:6–23 kan han lättare falla offer för allvarlig synd. Men den som ”förvärvar ett förståndigt hjärta” ägnar uppmärksamhet åt sin inre människa genom att regelbundet be till Gud och studera hans ord. Och han är noga med att forma sitt tänkesätt och sina önskningar, känslor och mål i livet efter vad han vet att Gud godkänner, så långt det är möjligt med tanke på att han är ofullkomlig. Därigenom ”älskar [han] sin egen själ”, eller välsignar sig själv, och ”skall finna det goda”. (Ordspråksboken 19:8)

25 Fråga dig själv: Är jag helt övertygad om att Guds normer är rätta? Tror jag fullt och fast att man blir lyckligast om man följer dem? (Psalm 19:7–10; Jesaja 48:17, 18) Om du är det minsta tveksam, gör då något åt situationen. Tänk efter vad följderna blir om man ignorerar Guds lagar. Dessutom kan du ”smaka och se att Jehova är god” genom att leva enligt sanningen och fylla ditt sinne med nyttiga tankar – sådant som är sant, rätt, rent, värt att tycka om och dygdigt. (Psalm 34:8; Filipperna 4:8, 9) Du kan vara övertygad om att ju mer du gör det, desto mer kommer du att älska Gud, älska det han älskar och hata det han hatar. Josef var ingen övermänniska. Ändå kunde han ”fly undan otukten” därför att han lät Jehova forma honom under många år så att han förvärvade ett förståndigt hjärta. Jehova kan göra samma sak med dig. (Jesaja 64:8)

26. Vilket viktigt ämne behandlas i de följande två kapitlen?

 26 Vår Skapare danade våra fortplantningsorgan, inte till att vara leksaker som kan användas hur som helst för att ge livet spänning, utan för att göra det möjligt för oss att fortplanta oss och glädja oss åt intimt umgänge inom äktenskapet. (Ordspråksboken 5:18) Guds syn på äktenskapet kommer att behandlas i de följande två kapitlen.

^ § 4 Det antal som anges i Fjärde Moseboken inbegriper tydligen ”folkets överhuvuden” som avrättades av domarna. De kan ha uppgått till 1 000. (4 Moseboken 25:4, 5)

^ § 7 En förklaring av innebörden i uttrycken orenhet och tygellöshet finns i ”Frågor från läsekretsen” i tidskriften Vakttornet för 15 juli 2006, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 9 ”Pornografi”, som begreppet används här, avser framställning i bild, skrift eller tal av erotiskt material som är avsett att verka sexuellt upphetsande. Pornografi kan variera från en bild på en person i en erotisk ställning till beskrivningar av sexuella handlingar av det mest oanständiga slag mellan två eller flera personer.

^ § 9 Ämnet onani tas upp i tillägget, sidorna 218 och 219.