Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

”Bevara er själva i Guds kärlek”

 KAPITEL 17

”Bygg upp er själva på er allra heligaste tro”

”Bygg upp er själva på er allra heligaste tro”

”Bygg upp er själva på er allra heligaste tro och ... bevara er själva i Guds kärlek.” (JUDAS, VERS 20, 21)

1, 2. Vilket byggnadsprojekt är du engagerad i, och varför är kvaliteten på ditt arbete så viktig?

DU ARBETAR hårt på ett byggnadsprojekt. Arbetet har pågått en tid och kommer att fortsätta långt in i framtiden. Arbetet har varit krävande men också givande. Vad som än händer är du fast besluten att aldrig ge upp eller slarva, eftersom kvaliteten på det du gör har betydelse för ditt liv, ja, för din framtid. Varför det? Därför att den byggnad du arbetar på är du själv!

2 Lärjungen Judas visade att vi måste utföra ett byggnadsarbete som gäller oss själva. När han uppmanade de kristna att ”bevara ... [sig] själva i Guds kärlek”, visade han också vad som krävs för det genom att säga: ”Bygg upp er själva på er allra heligaste tro.” (Judas, vers 20, 21) Hur kan du bygga upp dig själv så att du får en starkare tro och därigenom förblir i Guds kärlek? Vi skall nu granska tre aspekter på det andliga byggnadsprojekt du håller på med.

FORTSÄTT ATT BYGGA UPP TRO PÅ JEHOVAS RÄTTFÄRDIGA KRAV

3–5. a) Vilken syn på Jehovas krav vill Satan förleda dig till att ha? b) Hur bör vi se på Guds krav, och vilka känslor bör det väcka hos oss? Illustrera.

3 Först och främst måste vi stärka vår tro på Guds lag. När du har studerat den här boken har du granskat några av Jehovas rättfärdiga krav i fråga om uppförandet. Vad  anser du om dem? Satan vill förleda dig till att tro att Jehovas lagar, principer och normer är restriktiva, till och med förtryckande. Han har använt den här taktiken ända sedan den visade sig vara så effektiv i Eden. (1 Moseboken 3:1–6) Kommer den att fungera på dig? Mycket beror på din inställning.

4 Vi kan ta en illustration: Du tar en promenad i en vacker park och lägger märke till ett stabilt, högt stängsel som hindrar tillträde till en del av parken. Det området ser inbjudande ut. Till att börja med tycker du kanske att stängslet begränsar din frihet i onödan. Men när du tittar genom det upptäcker du på andra sidan ett skräckinjagande lejon som är ute efter byte! Nu förstår du vad stängslet egentligen är – ett skydd. Finns det någon som just nu är ute efter dig som ett byte? Guds ord varnar: ”Bevara er besinning, var på er vakt. Er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka.” (1 Petrus 5:8)

5 Satan, Djävulen, är ond och rovgirig. Jehova vill inte att vi skall bli Satans byte, och därför har han stiftat lagar som skyddar oss mot Satans många ”sluga handlingar”. (Efesierna 6:11, fotnoten) När vi mediterar över Guds lagar bör vi därför se dem som ett uttryck för vår himmelske Faders kärlek. Betraktar vi Guds lagar på det sättet förstår vi att de är en källa till trygghet och glädje. Lärjungen Jakob skrev: ”Den som blickar in i frihetens fullkomliga lag och håller i med det, han skall ... vara lycklig när han gör det.” (Jakob 1:25)

6. Vad är det bästa vi kan göra för att bygga upp tro på Guds rättfärdiga lagar och principer? Ge ett exempel.

6 Det bästa vi kan göra för att bygga upp tro på Gud, Lagstiftaren, och på visheten i hans lagar är att leva i enlighet med hans krav. De kristna följer ”Kristi lag” som inbegriper befallningen att lära andra ”allt som ... [han] har befallt”. (Galaterna 6:2; Matteus 28:19, 20) De är också  noga med att följa uppmaningen att fortsätta att komma tillsammans för att tillbe Gud och uppmuntra varandra. (Hebréerna 10:24, 25) Guds bud inbegriper också uppmaningen att be till Jehova regelbundet och ofta och att göra det från hjärtat. (Matteus 6:5–8; 1 Thessalonikerna 5:17) När vi rättar oss efter de här buden förstår vi ännu tydligare att de ger kärleksfull vägledning. Genom att vi följer dem får vi större glädje och tillfredsställelse än vi skulle kunna få på något annat sätt i den nuvarande problemfyllda världen. Blir inte din tro på Guds lagar starkare, när du tänker på hur du själv har fått nytta av att lyda dem?

7, 8. Hur lugnar Bibeln dem som oroar sig för att de kanske inte kan bevara ett rätt uppförande år efter år?

7 Somliga oroar sig ibland för att det kommer att bli för svårt att hålla fast vid Jehovas lagar år efter år. De är rädda att de skall misslyckas på något sätt. Om du någon gång skulle känna det så, tänk då på de här orden: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig, den som leder dig på den väg du bör vandra. Om du bara ville ge akt på mina bud! Då skulle din frid bli som en flod och din rättfärdighet som havets  vågor.” (Jesaja 48:17, 18) Har du någon gång stannat upp och tänkt på hur uppmuntrande de här orden är?

8 Jehova påminner oss här om att vi har nytta av att lyda honom. Han lovar oss två välsignelser om vi gör det. För det första kommer vår frid att vara som en flod – en flod som lugnt flyter fram, som är djup och mäktig. För det andra kommer vår rättfärdighet att vara som havets vågor. Om du står på en strand och ser den ena vågen efter den andra rulla in, får du säkert en känsla av evighet. Du vet att vågorna kommer att fortsätta att brytas mot stranden år efter år. Som Jehova säger kan det vara likadant med din rättfärdighet – ditt rätta uppförande. Så länge du anstränger dig för att vara trogen mot honom kommer han aldrig att låta dig misslyckas! (Psalm 55:22) De här hjärtevärmande löftena bygger säkert upp din tro på Jehova och hans rättfärdiga krav.

”SKYNDA FRAMÅT MOT MOGENHET”

9, 10. a) Varför är mogenhet ett värdefullt mål för de kristna? b) Hur bidrar en andlig inställning till glädje?

9 En annan aspekt på ditt byggnadsprojekt beskrivs med följande inspirerade ord: ”Låt oss ... skynda framåt mot mogenhet.” (Hebréerna 6:1) Mogenhet är ett värdefullt mål för en kristen. I motsats till fullkomlighet, som nu är utom räckhåll, är mogenhet ett mål som vi kan uppnå. När de kristna växer till i mogenhet känner de också större glädje i sin tjänst för Jehova. Varför gör de det?

10 En mogen kristen är en andlig person. Han betraktar saker och ting ur Jehovas synvinkel. (Johannes 4:23) Paulus skrev: ”De som är i överensstämmelse med köttet håller ... sinnet inriktat på det som hör köttet till, men de som är i överensstämmelse med anden på det som hör anden till.” (Romarna 8:5) En köttslig inställning ger inte mycket glädje, för den som har en sådan inställning tenderar att  vara självisk, kortsynt och materialistisk. En andlig inställning däremot ger stor glädje, eftersom en person med den inställningen har sin uppmärksamhet riktad på Jehova, ”den lycklige Guden”. (1 Timoteus 1:11) En andlig person är angelägen om att behaga Jehova och känner glädje till och med under prövningar. Varför det? Prövningar ger honom möjlighet att bevisa att Satan är en lögnare och att bygga upp ostraffligheten, något som gläder vår himmelske Fader. (Ordspråksboken 27:11; Jakob 1:2, 3)

11, 12. a) Vad sade Paulus om en kristens ”uppfattningsförmåga”, och vad är innebörden i det ord som återgetts med ”övad”? b) Vilken övning måste kroppen få för att vi skall få full kontroll över den?

11 Andlighet och mogenhet är något som måste uppövas. Tänk på den här versen: ”Den fasta födan är för de mogna, för dem som genom användning har fått sin uppfattningsförmåga övad till att skilja mellan rätt och orätt.” (Hebréerna 5:14) När Paulus förklarade att vår uppfattningsförmåga blir ”övad”, använde han ett grekiskt ord som sannolikt användes i idrottsanläggningarna i Grekland under det första århundradet, eftersom det kan återges med ”tränad som en idrottsman”. Tänk nu på vad sådan övning, eller träning, innebär.

En gymnast bygger upp sin kropp genom träning

12 När vi föddes var vår kropp inte tränad. Ett spädbarn vet knappt var det har sina armar och ben. Därför fäktar det med armarna och råkar kanske slå sig i ansiktet till sin egen förvåning och förfäran. Men gradvis tränas kroppen upp genom att den används. Barnet börjar med att krypa, sedan lär det sig gå, och till sist springer det. * Och hur är det med en gymnast? När du ser en gymnast  göra volter och vändningar i luften med utsökt precision och elegans, förstår du att hans kropp är som en fint inställd maskin. Gymnastens skicklighet har inte uppstått utan vidare – det har krävts många timmars träning. Enligt Bibeln är sådan kroppslig övning ”nyttig till litet”. Det är verkligen mycket värdefullare att öva upp sin andliga uppfattningsförmåga! (1 Timoteus 4:8)

13. Hur kan vi öva vår uppfattningsförmåga?

13 I den här boken har vi behandlat en hel del som kommer att hjälpa dig att öva din uppfattningsförmåga så att du kan förbli trogen mot Jehova som en andlig människa. När du skall fatta beslut i det dagliga livet bör du be till Gud och tänka över hans lagar och principer. Varje gång du skall fatta ett beslut bör du fråga dig: Vilka bibliska lagar eller principer berör den här frågan? Hur kan jag tillämpa dem? Vilket handlingssätt skulle behaga min himmelske Fader? (Ordspråksboken 3:5, 6; Jakob 1:5) För varje beslut du fattar genom att göra på det här sättet övar du din uppfattningsförmåga ytterligare. Sådan övning hjälper dig att bli en verkligt andlig människa och sedan fortsätta att vara det.

14. Vad måste vi hungra efter för att växa andligen, men vad måste vi akta oss för?

14 Även om man har uppnått mogenhet kan man alltid växa andligen. Tillväxt är beroende av föda. Paulus sade därför: ”Den fasta födan är för de mogna.” Något som är viktigt för att du skall kunna bygga upp din tro är att du  ser till att du får fast andlig föda. När du tillämpar det du lär dig visar du prov på vishet, och Bibeln säger: ”Visheten är det viktigaste.” Därför måste vi utveckla äkta hunger efter de dyrbara sanningar som vår Fader ger oss. (Ordspråksboken 4:5–7; 1 Petrus 2:2) Att vi skaffar oss kunskap och får del av visheten från Gud ger oss naturligtvis ingen orsak att bli självbelåtna eller högmodiga. Vi måste granska oss själva regelbundet så att inte stolthet eller någon annan svaghet slår rot och växer i vårt hjärta. Paulus skrev: ”Fortsätt att pröva er själva, om ni är i tron, fortsätt att genom prövning visa vad ni själva är.” (2 Korinthierna 13:5)

15. Varför är kärleken nödvändig för vår andliga tillväxt?

15 Ett hus kan vara färdigbyggt, men det kräver ändå fortsatt arbete. Det är nödvändigt med underhåll och reparationer, och när omständigheterna ändras måste det kanske byggas till. Vad behöver vi för att uppnå mogenhet och för att bevara vår andlighet? Framför allt kärlek. Vår kärlek till Jehova och till våra medtroende måste växa. Om vi inte har kärlek är all vår kunskap och alla våra gärningar utan värde. (1 Korinthierna 13:1–3) Med kärlek kan vi uppnå kristen mogenhet och fortsätta att växa andligen.

INRIKTA DITT SINNE PÅ DET HOPP JEHOVA GER

16. Vilka tankar underblåser Satan, men vilket skydd har Jehova gett oss?

16 Nu skall vi se på en annan sida av ditt byggnadsprojekt. För att bygga upp dig själv som en sann efterföljare till Kristus måste du vara uppmärksam på hur du tänker. Satan, den här världens härskare, är en mästare på att få människor att duka under för negativa tankar, pessimism, misstro och förtvivlan. (Efesierna 2:2) Sådana tankar är lika farliga för en kristen som röta för en träbyggnad. Lyckligtvis har Jehova gett oss ett viktigt skydd – hoppet.

17. Hur illustrerar Bibeln hoppets betydelse?

 17 Bibeln beskriver de olika delarna i den andliga vapenrustning vi måste ha i kampen mot Satan och den här världen. En viktig del av vapenrustningen är hjälmen, ”hoppet om räddning”. (1 Thessalonikerna 5:8) En soldat på Bibelns tid visste att han inte kunde klara sig särskilt länge på slagfältet utan hjälm. En hjälm var ofta av metall och bars över en mössa av filt eller läder, och den tog emot de flesta slag som riktades mot huvudet så att de inte vållade någon större skada. Alldeles som en hjälm skyddar huvudet kan hoppet skydda ditt sinne, din tankeförmåga.

18, 19. Vilket exempel var Jesus i fråga om att bevara hoppet, och hur kan vi efterlikna honom?

18 Jesus är det främsta exemplet i fråga om att bevara hoppet. Tänk på vad han fick gå igenom den sista natten han levde på jorden. En nära vän förrådde honom för pengar. En annan förnekade till och med att han kände honom. De andra övergav honom och flydde. Hans egna landsmän vände sig emot honom och ropade att de romerska soldaterna skulle döda honom – och det på ett mycket plågsamt sätt. Man kan utan tvekan säga att Jesus utsattes för större prövningar än vi någonsin kommer att drabbas av. Vad hjälpte honom? Hebréerna 12:2 svarar: ”För den glädje som låg framför honom utstod [han] en tortyrpåle utan att bry sig om skammen och ... [han] har satt sig på högra sidan om Guds tron.” Jesus förlorade aldrig ur sikte ”den glädje som låg framför honom”.

19 Vilken glädje var det som låg framför Jesus? Han visste att han genom att hålla ut skulle bidra till att Jehovas heliga namn blev helgat. Han skulle ge det bästa tänkbara beviset för att Satan är en lögnare. Inget annat hopp kunde ge Jesus större glädje! Han visste också att Jehova skulle ge honom rik lön för hans trogna livskurs – alldeles framför honom låg en underbar tid då han skulle vara återförenad med sin Fader. Det var det här glädjerika hoppet Jesus  hela tiden hade i tankarna under sina prövningar. Vi behöver också tänka på vårt hopp, och vi har också en glädje som ligger framför oss. Jehova hedrar var och en av oss genom att ge oss privilegiet att få vara med och helga hans stora namn. Vi kan bevisa att Satan är en lögnare genom att välja Jehova som vår Suverän och bevara oss själva i vår Faders kärlek vilka prövningar och frestelser vi än möter.

20. Vad kan hjälpa dig att tänka positivt och bevara hoppet?

20 Jehova är inte bara villig att belöna sina trogna tjänare – han är ivrig att få göra det. (Jesaja 30:18; Malaki 3:10) Han gläder sig över att få ge sina tjänare allt som deras hjärta med rätta kan önska sig. (Psalm 37:4) Ha därför sinnet inriktat på det hopp som ligger framför dig. Ge aldrig efter för det negativa, fördärvade tänkesättet i Satans gamla värld. Om du märker att den här världens ande börjar tränga sig in i ditt sinne och hjärta måste du be intensivt till Jehova om att få ”Guds frid, som övergår allt förstånd”. Den frid som Gud ger kommer att skydda ditt hjärta och ditt sinne. (Filipperna 4:6, 7)

21, 22. a) Vilket storslaget hopp har de som tillhör den ”stora skaran”? b) Vilken del av det kristna hoppet betyder mest för dig, och vad är du fast besluten att göra?

21 Du har verkligen ett storslaget hopp att tänka på! Om  du tillhör den ”stora skaran” som skall komma ”ut ur den stora vedermödan”, tänk då på det liv som snart är en verklighet. (Uppenbarelseboken 7:9, 14) När Satan och hans demoner är borta kommer du att känna en befrielse som du nu kan ha svårt att föreställa dig. För vem av oss har väl någonsin upplevt hur det är att leva utan att vara utsatt för Satans nedbrytande inflytande? Vilken glädje vi kommer att känna när det inflytandet är borta och vi får arbeta med att förvandla jorden till ett paradis under ledning av Jesus och hans 144 000 himmelska medregenter! Vi är verkligen lyckliga som har utsikten att få se alla sjukdomar och handikapp försvinna, få välkomna våra nära och kära tillbaka från graven och få leva det liv som Gud ville att vi skulle leva! Efter hand som vi går framåt mot fullkomlighet kommer en ännu större välsignelse allt närmare, nämligen uppfyllelsen av det löfte som ges i Romarna 8:21 – att vi skall uppnå ”Guds barns härliga frihet”.

22 Jehova vill att du skall uppnå en större frihet än du kan föreställa dig. Det som krävs för det är lydnad. Är inte den friheten värd alla ansträngningar du nu kan göra för att lyda Jehova dag för dag? Fortsätt därför att göra allt du kan för att bygga upp dig själv på din allra heligaste tro, så att du kan förbli i Guds kärlek i all evighet!

^ § 12 Vetenskapsmän säger att vi utvecklar en speciell känsla som kallas djupsensibilitet och som är kroppens förmåga att känna lemmarnas läge och rörelser. Det är den här känslan som gör att man kan klappa i händerna fast man blundar. En kvinna som förlorade sin djupsensibilitet kunde inte längre stå eller gå och inte ens sitta upprätt.

Ta reda på mer

BÖCKER & BROSCHYRER

Efterlikna deras tro

Hur kan vi få nytta av att studera Bibelns skildringar av människor med tro?