Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 TILLÄGG

Blodfraktioner och kirurgiska behandlingsmetoder

Blodfraktioner och kirurgiska behandlingsmetoder

Blodfraktioner. Fraktioner utvinns ur blodets fyra huvudkomponenter – röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och blodplasma. Röda blodkroppar innehåller hemoglobin, som är ett protein. Produkter som framställs av hemoglobin från människor eller djur har använts för att behandla patienter som har akut anemi eller som har förlorat mycket blod.

Blodplasma – som till 90 procent består av vatten – innehåller en mängd hormoner, oorganiska salter, enzymer och näringsämnen, bland annat mineraler och socker. Plasman innehåller också koagulationsfaktorer, proteiner, däribland albumin, och antikroppar som bekämpar sjukdomar. Om någon riskerar att få en viss sjukdom kan läkare ordinera injektioner av gammaglobulin som utvunnits ur blodplasma från människor som redan har immunitet. Ur vita blodkroppar kan man utvinna interferoner och interleukiner, som används vid behandling av vissa virusinfektioner och cancertyper.

Kan de kristna godkänna behandlingsmetoder som inbegriper blodfraktioner? Bibeln ger inga detaljerade upplysningar, så var och en måste själv fatta beslut inför Gud enligt sitt samvete. Somliga säger nej till alla fraktioner med hänvisning till att Guds lag till israeliterna krävde att blod som avlägsnats från ett djur skulle ”hällas ut ... på marken”. (5 Moseboken 12:22–24) Andra som inte tar emot transfusioner av helblod eller någon av blodets huvudkomponenter kan  godkänna behandlingar som inbegriper en fraktion. De menar att fraktioner som har utvunnits ur blod i ett visst skede upphör att representera den varelses liv som blodet har tagits från.

När du skall fatta beslut angående blodfraktioner bör du fråga dig: Inser jag att om jag säger nej till alla blodfraktioner, så betyder det att jag också säger nej till vissa läkemedel som innehåller blodprodukter som används för att bekämpa sjukdomar eller som hjälper blodet att koagulera för att stoppa blödning? Skulle jag kunna förklara för en läkare varför jag säger nej eller ja till en eller flera blodfraktioner?

Kirurgiska behandlingsmetoder. Några metoder är hemodilution och blodåtervinning. Hemodilution innebär att blod avleds från kroppen, ersätts med plasmaersättningsmedel och senare återförs till patienten. Vid blodåtervinning blir blod som förloras under en operation uppsamlat och återfört. Blod sugs upp från ett sår eller en kroppshåla, tvättas eller filtreras och återförs sedan. Sättet att tillämpa de här metoderna kan variera från läkare till läkare. En kristen bör därför ta reda på vad det är hans läkare har tänkt göra.

När du fattar beslut angående de här metoderna bör du fråga dig: Om något av mitt blod leds utanför kroppen och det kanske till och med blir ett tillfälligt avbrott i blodflödet, kan jag då med gott samvete betrakta det blodet som en del av mig, så att det inte behöver ”hällas ut ... på marken”?  (5 Moseboken 12:23, 24) Skulle mitt samvete oroa mig om något av mitt blod i samband med en behandling tas ut, tillförs något ämne och förs tillbaka in i kroppen? Inser jag att om jag säger nej till alla behandlingsmetoder som inbegriper användning av mitt eget blod, så innebär det att jag säger nej till blodprovstagning, hemodialys och användning av hjärt-lungmaskin?

 En kristen måste själv bestämma hur hans blod skall hanteras under en operation. Samma sak gäller medicinska prover och behandlingsmetoder som inbegriper att man tar en liten mängd av hans blod, kanske modifierar det i något avseende och sedan återför det.