Jehova förväntar att de som är gifta skall hålla sitt äktenskapslöfte. När Jehova förenade den förste mannen och den första kvinnan i äktenskap, sade han: ”En man ... skall hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” Längre fram upprepade Jesus Kristus de här orden och tillade: ”Därför: vad Gud har fogat samman, det får ingen människa skilja åt.” (1 Moseboken 2:24; Matteus 19:3–6) Jehova och Jesus betraktar alltså äktenskapet som en livslång förening som upphör först när någon av makarna dör. (1 Korinthierna 7:39) Eftersom äktenskapet är en helig anordning, är skilsmässa inget man får ta lätt på. Jehova hatar skilsmässor som inte har någon bibelenlig grund. (Malaki 2:15, 16)

 Vad utgör då en bibelenlig grund för skilsmässa? Äktenskapsbrott och otukt är något som Jehova hatar. (1 Moseboken 39:9; 2 Samuelsboken 11:26, 27; Psalm 51:4) Ja, otukt är så avskyvärt i hans ögon att han godkänner det som en grund för skilsmässa. (Vad otukt omfattar förklaras i kapitel 9, paragraf 7.) Jehova ger den oskyldiga parten rätt att bestämma om han eller hon skall stanna kvar hos sin äktenskapspartner eller begära skilsmässa. (Matteus 19:9) Om den som är oskyldig bestämmer sig för att begära skilsmässa är det därför inte något som Jehova hatar. Men samtidigt uppmuntrar inte den kristna församlingen någon att ta ut skilsmässa. Det kan finnas omständigheter som får den oskyldiga parten att stanna kvar hos sin äktenskapspartner, i synnerhet om han eller hon uppriktigt ångrar sig. Under alla omständigheter måste de som har en bibelenlig grund för skilsmässa själva besluta hur de skall handla och ta konsekvenserna av sitt beslut. (Galaterna 6:5)

I vissa extrema situationer har somliga kristna beslutat sig för att flytta ifrån sin äktenskapspartner eller ta ut skilsmässa även om det inte har förekommit otukt. I sådana fall säger Bibeln att den som går ifrån sin äktenskapspartner skall ”förbli ogift eller också försona sig igen” med den andra parten. (1 Korinthierna 7:11) En sådan kristen är inte fri att söka en ny partner för att gifta om sig. (Matteus 5:32) Vi skall se på några exceptionella situationer som några har betraktat som en grund för separation.

Vägran att bidra till försörjningen. En familj kan bli utblottad och sakna det nödvändiga i livet därför att mannen underlåter att sörja för familjen trots att han är i stånd att göra det. Bibeln säger: ”Om någon inte sörjer för ... dem som är medlemmar av hans hushåll, då har han förnekat tron och är värre än en som är utan tro.” (1 Timoteus 5:8) Om en sådan man vägrar att ändra sig får hustrun avgöra om hon måste slå vakt om sin egen och barnens välfärd genom att begära skilsmässa. Om en kristen anklagas  för vägran att sörja för sin familj bör kristna äldste naturligtvis noga undersöka saken. Vägran att bidra till försörjningen kan leda till uteslutning.

Grov fysisk misshandel. En våldsam äktenskapspartner kan handla så brutalt att den misshandlade partens hälsa och kanske till och med liv är i fara. Om den våldsamma äktenskapspartnern är en kristen måste församlingens äldste undersöka saken. Vredesutbrott och våldsamt uppförande är orsaker till uteslutning. (Galaterna 5:19–21)

Allvarlig fara för den troendes andliga hälsa. En äktenskapspartner kanske hela tiden försöker göra det omöjligt för den andra parten att utöva den sanna tillbedjan eller kanske till och med försöker tvinga honom eller henne att bryta Guds bud i något avseende. I ett sådant fall måste den hotade äktenskapspartnern avgöra om det är nödvändigt att begära skilsmässa för att kunna ”lyda Gud som ... härskare mer än människor”. (Apostlagärningarna 5:29)

I sådana extrema situationer som de vi nu har tagit upp bör ingen försöka övertala den oskyldiga äktenskapspartnern vare sig att flytta ifrån eller att stanna kvar hos sin partner. Andligt mogna vänner och äldste kan ge stöd och råd som grundar sig på Bibeln, men de känner inte till alla detaljer om vad som pågår mellan en man och hans hustru. Endast Jehova ser det. En kristen hustru skulle naturligtvis inte visa respekt för vare sig Gud eller äktenskapsanordningen om hon överdrev allvaret i familjeproblemen bara för att få flytta ifrån sin man. Detsamma gäller en kristen man som handlar så mot sin hustru. Om det ligger beräkning bakom en skilsmässa, så vet Jehova det, hur mycket man än försöker dölja det. Ja, ”allting ligger naket och blottat inför ögonen på honom som vi har att avlägga räkenskap för”. (Hebréerna 4:13) Men om situationen är extremt farlig, bör ingen kritisera en kristen som väljer att som en sista utväg flytta ifrån sin äktenskapspartner. Till slut skall vi ju ”alla stå inför Guds domarsäte”. (Romarna 14:10–12)