Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 10

Äktenskapet – en gåva från en kärleksfull Gud

Äktenskapet – en gåva från en kärleksfull Gud

”En tredubbel tråd kan inte snabbt slitas av.” (PREDIKAREN 4:12)

1, 2. a) Vad undrar vi ibland när det gäller nygifta par, och varför det? b) Vilka frågor skall vi ta upp i det här kapitlet?

TYCKER du om att gå på bröllop? Många gör det, för sådana tilldragelser brukar vara mycket trevliga. Bruden och brudgummen har aldrig varit vackrare, och deras ansikten strålar av glädje och lycka. Deras framtid verkar ljus och hoppfull.

2 Ändå måste det medges att äktenskapet som institution i många avseenden befinner sig i kris i våra dagar. Vi hoppas naturligtvis att nygifta par skall bli lyckliga, men ibland undrar vi: Kommer det här äktenskapet att bli lyckligt? Kommer det att hålla? Svaren på de här frågorna beror på hur mannen och hustrun betraktar Guds råd angående äktenskap. Kommer de att lita på hans råd och tillämpa dem? (Ordspråksboken 3:5, 6) Det är viktigt att de gör det om de skall bevara sig i Guds kärlek. Vi skall nu koncentrera oss på Bibelns svar på de här fyra frågorna: Vilka skäl kan man ha till att gifta sig? Om du vill gifta dig, vem bör du då välja som äktenskapspartner? Hur kan du förbereda dig för äktenskapet? Och vad kan hjälpa äkta makar att förbli lyckligt gifta?

VILKA SKÄL KAN MAN HA TILL ATT GIFTA SIG?

3. Varför skulle det inte vara förståndigt att gifta sig utan att ha goda skäl till det?

3 Somliga tror att man måste gifta sig för att bli lycklig  – att man inte kan finna mening och glädje i livet om man inte hittar någon att gifta sig med. Det är helt enkelt inte sant! Jesus var inte gift, och han talade om det ogifta ståndet som en gåva och uppmanade dem som kunde att ge rum åt det. (Matteus 19:11, 12) Också aposteln Paulus nämnde fördelarna med att vara ogift. (1 Korinthierna 7:32–38) Men varken Jesus eller Paulus införde en regel som sade att man inte skulle gifta sig. Att ”förbjuda att man gifter sig” räknas upp bland det som hör till ”demoners läror”. (1 Timoteus 4:1–3) Men de som vill tjäna Jehova utan att låta sig distraheras kan ha stora fördelar av att vara ogifta. Det skulle därför inte vara förståndigt av någon att gifta sig utan att ha goda skäl till det, till exempel att gifta sig därför att andra tycker att man skall göra det.

4. Vilken grund för fostran av barn ger ett lyckligt äktenskap?

4 Men kan det å andra sidan finnas goda skäl till att man vill gifta sig? Ja, det kan det. Också äktenskapet är en gåva från vår kärleksfulle Gud. (1 Moseboken 2:18) Äktenskapet har alltså sina fördelar, och det kan ge många välsignelser. Ett lyckligt äktenskap är till exempel den bästa grunden för familjelivet. Barn behöver en trygg miljö med föräldrar som fostrar dem och kärleksfullt tillrättavisar och vägleder dem. (Psalm 127:3; Efesierna 6:1–4) Men att uppfostra barn är inte det enda skälet till att ingå äktenskap.

5, 6. a) Vilka är några av de praktiska fördelarna med en nära vänskap, enligt Predikaren 4:9–12? b) Hur kan ett äktenskap vara som en tredubbel tråd?

5 Tänk på det bibelställe som utgör tematexten till det här kapitlet och det sammanhang det står i: ”Bättre två än en, eftersom de får god lön för sin möda. Ty om en av dem faller, kan den andre resa upp sin medbroder. Men hur går det för den ensamme som faller, när det inte finns någon som kan resa upp honom? Likaså, om två ligger  tillsammans har de det varmt, men den ensamme, hur skall han hålla sig varm? Och om någon kan övermanna den ensamme, skall två kunna hålla stånd mot honom. Och en tredubbel tråd kan inte snabbt slitas av.” (Predikaren 4:9–12)

6 De här verserna beskriver först och främst värdet av vänskap. Och äktenskapet inbegriper ju den närmaste vänskapen av alla. Som det här bibelstället visar kan en sådan gemenskap ge bistånd, tröst och beskydd. Ett äktenskap är särskilt starkt om det är mer än enbart ett band mellan två personer. Som den här versen visar kan en dubbel tråd slitas av, men tre trådar som vävts eller flätats samman slits inte av så lätt. När både mannen och hustrun först och främst är angelägna om att behaga Jehova är deras äktenskap som en tredubbel tråd. Jehova är med i äktenskapet, så bandet är verkligen mycket starkt.

7, 8. a) Vilket råd skrev Paulus ner till ogifta kristna som kämpar med sexuella begär? b) Vilken realistisk syn på äktenskapet ger Bibeln oss?

7 Det är dessutom bara i ett äktenskap man har rätt att tillfredsställa sexuella begär. Inom den ramen kan sexuellt umgänge med rätta betraktas som en källa till glädje. (Ordspråksboken 5:18) När en ogift person har kommit förbi det Bibeln kallar ”ungdomsblomstringen” – den period då sexualdriften börjar bli stark – kan han eller hon fortfarande få kämpa med sexuella begär. Om sådana begär inte behärskas kan de leda till ett orent eller otillbörligt uppförande. Paulus blev inspirerad att skriva ner det här rådet till dem som är ogifta: ”Om de inte har självbehärskning bör de gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.” (1 Korinthierna 7:9, 36; Jakob 1:15)

8 Vilka skäl det än är som får en person att gifta sig är det bra att vara realistisk. Som Paulus uttryckte det kommer de som gifter sig att ”ha vedermöda i köttet”.  (1 Korinthierna 7:28) Gifta människor ställs inför problem och svårigheter som ogifta människor inte drabbas av. Men om du väljer att gifta dig, hur kan du då minska problemen och öka välsignelserna? Ett sätt är att göra ett förståndigt val av äktenskapspartner.

VEM SKULLE BLI EN BRA ÄKTENSKAPSPARTNER?

9, 10. a) Hur belyste Paulus faran med att bli nära förbunden med icke troende? b) Vad blir ofta följden när man ignorerar Guds råd och gifter sig med en icke troende?

9 Paulus blev inspirerad att skriva ner en viktig princip som man bör följa när man väljer äktenskapspartner: ”Bli inte ojämnt sammanokade med icke troende.” (2 Korinthierna 6:14) Hans illustration grundade sig på något som jordbrukare var väl förtrogna med. Om två djur som är mycket olika när det gäller storlek eller styrka sammanokas kommer båda att lida. På liknande sätt kommer en troende och en icke troende som okas samman i äktenskap utan tvivel att utsättas för påfrestningar. Om en av makarna vill bevara sig i Jehovas kärlek och den andra inte är intresserad av att göra Jehovas vilja, kommer de att göra olika prioriteringar i livet, något som säkert kommer att ge upphov till irritation och missnöje. Paulus uppmanade därför de kristna att gifta sig bara ”i Herren”. (1 Korinthierna 7:39)

10 I en del fall har ogifta kristna kommit fram till att det skulle vara bättre att vara ojämnt sammanokad med någon än att som nu plågas av ensamhet. En del bestämmer sig för att ignorera Bibelns råd, och de gifter sig med någon som inte tjänar Jehova. Det slutar ofta olyckligt. De upptäcker att de är gifta med en person som de inte kan dela det allra viktigaste i livet med. Den ensamhet som blir följden kan vara mycket värre än den ensamhet de kände innan de gifte sig. Lyckligtvis är det många tusen ogifta  kristna som litar på Guds råd och lojalt följer dem. (Psalm 32:8) Även om de hoppas på att en dag bli gifta, förblir de ogifta tills de hittar en äktenskapspartner bland dem som tillber Jehova Gud.

11. Vad kan hjälpa dig att göra ett förståndigt val av äktenskapspartner? (Se också rutan på  sidan 114.)

11 Naturligtvis är inte varje Jehovas tjänare automatiskt en lämplig äktenskapspartner. Om du funderar på att gifta dig, sök då efter någon som har en personlighet som passar ihop med din egen och som har samma andliga mål och kärlek till Gud som du har. Den trogna slavklassen har publicerat en hel del värdefullt material när det gäller det här ämnet, och du är förståndig om du under bön tänker på de råd som ges och låter dem vägleda dig när du fattar ett så viktigt beslut. * (Psalm 119:105)

12. Vilken sed när det gäller äktenskap följer man i många länder, och vilket bibliskt exempel ger viss vägledning?

12 I många länder är det sed att föräldrarna väljer äktenskapspartner åt sina barn. I dessa kulturer menar man att föräldrarna har den större vishet och erfarenhet som behövs för att kunna göra ett så viktigt val. Arrangerade äktenskap utfaller ofta väl, precis som de gjorde på Bibelns tid. Exemplet med Abraham som sände i väg sin tjänare för att hitta en hustru åt Isak är lärorikt för föräldrar som befinner sig i en liknande situation i vår tid. Abraham var inte intresserad av pengar och social ställning. Han gjorde stora ansträngningar att hitta en hustru åt Isak bland människor som tillbad Jehova. * (1 Moseboken 24:3, 67)

 HUR KAN DU FÖRBEREDA DIG FÖR ÄKTENSKAPET?

13–15. a) Hur kan principen i Ordspråksboken 24:27 hjälpa en ung man som funderar på att gifta sig? b) Vad kan en ung kvinna göra för att förbereda sig för äktenskapet?

13 Om du funderar allvarligt på att gifta dig bör du fråga dig: Är jag verkligen mogen för äktenskap? Svaret har inte bara att göra med hur du ser på kärlek, sex, kamratskap och barnuppfostran. I stället bör varje blivande äkta man och hustru tänka på de speciella förpliktelser som äktenskapet för med sig.

14 En ung man som söker en hustru bör tänka noga på den här principen: ”Gör ditt arbete färdigt utomhus, och sköt om det som skall göras på åkern. Sedan skall du också bygga upp ditt hushåll.” (Ordspråksboken 24:27) Vad innebär det? Om en man på Bibelns tid ville gifta sig och bilda familj måste han fråga sig: Kan jag ta hand om en hustru och försörja henne och de barn vi eventuellt kan få? Han måste först arbeta, ta hand om sina åkrar och sin skörd. Samma princip gäller i vår tid. En man som vill gifta sig måste förbereda sig för ansvaret. Han måste arbeta, om han är fysiskt i stånd att göra det. Guds ord visar att en man som inte sörjer för sin familjs fysiska, känslomässiga och andliga behov är värre än en som är utan tro! (1 Timoteus 5:8)

15 En kvinna som beslutar sig för att gifta sig går också med på att axla en hel del ansvar. Bibeln talar berömmande om några av de förmågor och egenskaper som en hustru kan behöva ha när hon hjälper sin man och tar hand om hushållet. (Ordspråksboken 31:10–31) Män och kvinnor som rusar in i äktenskapet utan att förbereda sig för det ansvar som är inbegripet är i själva verket själviska. De tänker inte på vad de kan erbjuda en blivande äktenskapspartner. Men framför allt bör de som funderar på att gifta sig förbereda sig andligen.

16, 17. Vilka bibliska principer bör de som förbereder sig för äktenskap tänka på?

 16 Att förbereda sig för äktenskapet inbegriper att man sätter sig in i vilka roller Gud har tilldelat mannen och hustrun. En man måste veta vad det innebär att vara huvud för ett kristet hushåll. Den rollen ger honom inte rätt att uppträda som tyrann. Han måste efterlikna Jesus och utöva ledarskapet på samma sätt som Jesus utövar sitt ledarskap. (Efesierna 5:23) På samma sätt måste en kristen kvinna förstå vilken viktig roll hustrun har. Kommer hon att vara villig att underordna sig ”sin mans lag”? (Romarna 7:2) Hon är redan underställd Jehovas och Kristi lag. (Galaterna 6:2) Hennes mans myndighet i familjen representerar en annan lag. Kan hon vara samarbetsvillig och underordna sig en ofullkomlig mans myndighet? Om hon inte tilltalas av den tanken bör hon avstå från att gifta sig.

17 Dessutom måste båda makarna vara beredda att ta hänsyn till den andra partens särskilda behov. (Filipperna 2:4) Paulus skrev: ”Var och en [skall] älska sin hustru som sig själv; å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man.” Paulus, som var inspirerad av Gud, insåg att mannen har ett särskilt behov av att känna att hans hustru har djup respekt för honom. Och hustrun har ett särskilt behov av att känna sig älskad av sin man. (Efesierna 5:21–33)

Många par som sällskapar är förståndiga och ser till att de har med sig någon som ”förkläde”

18. Varför måste man utöva självbehärskning när man sällskapar?

18 Sällskapandet är därför inte en tid då man i första hand har roligt. Det är en tid då en man och en kvinna lär sig att behandla varandra på rätt sätt för att se om det skulle vara förståndigt att de gifter sig med varandra. Det är också en tid då de måste utöva självbehärskning! Frestelsen att bli fysiskt intim kan vara mycket stark – dragningskraften är ju naturlig. Men de som verkligen älskar varandra undviker alla handlingar som skulle kunna skada den andra parten andligen. (1 Thessalonikerna 4:6) Om  du sällskapar med någon, utöva då självbehärskning. Den egenskapen kommer du att ha nytta av hela livet, vare sig du gifter dig eller inte.

HUR KAN DU FÅ ÄKTENSKAPET ATT BESTÅ?

19, 20. Hur bör en kristens syn på äktenskapet skilja sig från den syn som många i dagens värld har? Illustrera.

19 Om makarna skall få äktenskapet att bestå måste de ha rätt inställning till det. De måste inse att äktenskapet är bindande. I romaner och filmer är giftermålet ofta det lyckliga slutet på historien. Men i det verkliga livet är giftermålet inte slutet. Det är början – början på något som Jehova har utformat för att vara bestående. (1 Moseboken 2:24) Tyvärr är det inte så människor i allmänhet ser på äktenskapet i dagens värld. I en del kulturer säger man att människor som gifter sig knyter äktenskapsband. De inser kanske inte hur bra den här illustrationen beskriver den vanliga synen på äktenskapet. Hur så? Ett krav på en bra knut är att den skall hålla så länge som det behövs. Ett annat viktigt krav är att den skall gå att knyta upp.

20 Många i vår tid betraktar äktenskapet som ett tillfälligt förhållande. De ingår gärna äktenskap, eftersom de menar att det passar deras behov, men de räknar med att kunna lämna det så snart det blir problem och svårigheter. Men tänk på den illustration Bibeln använder om äktenskapet som en förening – tråden. Det hebreiska ord som i Predikaren 4:12 återges med ”tråd” kan också avse ett rep. Rep som tillverkas för segelfartyg är gjorda för att hålla, för att inte kunna slitas sönder, inte ens i de hårdaste stormar. På samma sätt är äktenskapet avsett att hålla. Kom ihåg att Jesus sade: ”Vad Gud har fogat samman, det får ingen människa skilja åt.” (Matteus 19:6) Om du gifter dig är det den synen på äktenskapet du måste ha. Men blir inte äktenskapet en börda om det skall betraktas som en bestående förening? Nej.

21. Vilken syn på varandra bör en man och en hustru ha, och vad kan hjälpa dem att ha det?

 21 Mannen och hustrun måste ha rätt syn på varandra. Om var och en tänker på att koncentrera sig på den andra partens goda egenskaper och fina ansträngningar, kommer äktenskapet att bli en källa till glädje och uppmuntran. Är det orealistiskt att ha en sådan positiv syn på en ofullkomlig äktenskapspartner? Jehova är aldrig orealistisk, men ändå litar vi på att han skall ha en positiv syn på  oss. Psalmisten frågade: ”Om det var missgärningar du gav akt på, Jah, Jehova, vem skulle då kunna bestå?” (Psalm 130:3) Äkta män och hustrur måste ha en liknande positiv syn på varandra och vara förlåtande. (Kolosserna 3:13)

22, 23. Hur är Abraham och Sara ett föredöme för gifta par i vår tid?

22 Äktenskapet kan ge större lycka och tillfredsställelse med åren. Bibeln ger oss en inblick i Abrahams och Saras äktenskap när de var till åren komna. Deras liv var sannerligen inte fritt från problem och bekymmer. Föreställ dig hur det var för Sara, som förmodligen var i 60-årsåldern, att lämna sitt bekväma hem i den blomstrande staden Ur och bo i tält resten av livet. Men hon underordnade sig sin mans ledarskap. Hon var ett fint komplement till Abraham och hjälpte respektfullt till att genomföra hans beslut. Och underordnandet var inte en yttre uppvisning. Också ”inom sig” kallade hon sin man sin herre. (1 Moseboken 18:12; 1 Petrus 3:6) Hennes respekt för Abraham kom från hjärtat.

23 Det betyder naturligtvis inte att Abraham och Sara alltid hade samma åsikt om allting. Sara kom en gång med ett förslag som ”misshagade Abraham mycket”. Men på Jehovas uppmaning lyssnade Abraham ödmjukt till sin hustru, något som visade sig bli till välsignelse för familjen. (1 Moseboken 21:9–13) Äkta män och hustrur i vår tid, också de som har varit gifta i många år, kan lära sig mycket av det här gudfruktiga paret.

24. Vilka äktenskap ger ära åt Jehova Gud, och varför det?

24 I den kristna församlingen finns det många tusen lyckliga äktenskap – äktenskap där hustrun har djup respekt för sin man, mannen älskar och ärar sin hustru och båda samarbetar för att sätta Jehovas vilja främst i allting. Om du beslutar dig för att gifta dig, var då förståndig när du väljer äktenskapspartner, förbered dig väl för äktenskapet och arbeta på att få ett fridsamt, kärleksfullt äktenskap som ger ära åt Jehova Gud. Då kommer ditt äktenskap verkligen att hjälpa dig att förbli i Guds kärlek.

^ § 11 Se kapitel 2 i boken Hemligheten med ett lyckligt familjeliv, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 12 Somliga trogna patriarker hade mer än en hustru. När Jehova handlade med patriarkerna och med det köttsliga Israel tillät han polygami. Han införde inte polygami, men han reglerade förhållandet. De kristna tänker på att Jehova inte längre tillåter polygami bland sina tillbedjare. (Matteus 19:9; 1 Timoteus 3:2)