Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 11

”Äktenskapet skall hållas i ära”

”Äktenskapet skall hållas i ära”

”Gläd dig tillsammans med din ungdoms hustru.” (ORDSPRÅKSBOKEN 5:18)

1, 2. Vilken fråga skall vi behandla, och varför det?

ÄR DU gift? Om du är det, är då ditt äktenskap en källa till lycka, eller har du allvarliga problem i äktenskapet? Har du och din äktenskapspartner glidit ifrån varandra? Är äktenskapet ett enda långt lidande utan några glädjeämnen? I så fall är du nog ledsen över att de varma känslor ni tidigare hade för varandra har svalnat. Som kristen vill du säkert att ditt äktenskap skall ge ära åt Jehova, den Gud som du älskar. Dina nuvarande omständigheter måste därför göra dig bekymrad och bedrövad. Men även om det är så, behöver du inte dra slutsatsen att din situation är hopplös.

2 Det finns fina kristna par i vår tid som en gång inte hade ett nära, varmt förhållande i sitt äktenskap, utan bara härdade ut. Men de fick sedan veta hur de skulle kunna stärka sitt förhållande. Också du kan få större glädje i ditt äktenskap. Hur då?

HUR DU KAN DRAS NÄRMARE GUD OCH DIN ÄKTENSKAPSPARTNER

3, 4. Varför kommer äkta makar att dras närmare varandra om de strävar efter att närma sig Gud? Illustrera.

3 Du och din äktenskapspartner kommer att dras närmare varandra om ni strävar efter att komma närmare Gud. Varför det? Vi kan ta en illustration: Föreställ dig ett kägelformat berg – brett vid foten och smalt vid toppen. En man står vid foten av den norra sluttningen, och  en kvinna står på andra sidan, vid foten av den södra sluttningen. Båda börjar klättra. När båda fortfarande är nära bergets fot befinner de sig långt ifrån varandra. Men allteftersom de var för sig klättrar högre och högre mot den smala toppen blir avståndet mellan dem mindre och mindre. Ser du den uppmuntrande lärdomen i den här illustrationen?

4 De ansträngningar du gör för att helhjärtat tjäna Jehova kan jämföras med den ansträngning som krävs för att bestiga ett berg. Eftersom du älskar Jehova anstränger du dig redan hårt för att ”klättra”. Men om du och din äktenskapspartner har glidit ifrån varandra, kan det sägas att ni klättrar på motsatta sidor av berget. Men vad händer  när ni fortsätter att klättra? Till en början är det förstås ett stort avstånd mellan er. Men ju mer ni anstränger er för att komma närmare Gud – för att klättra högre – desto närmare kommer ni varandra. Ja, att du närmar dig Gud är nyckeln till att du kan närma dig din äktenskapspartner. Men hur kan du då göra det rent praktiskt?

När du tillämpar kunskapen från Bibeln kommer den att stärka ditt äktenskap

5. a) Nämn ett sätt på vilket man kan komma närmare Jehova och sin äktenskapspartner. b) Hur betraktar Jehova äktenskapet?

5 Ett sätt att klättra, så att säga, är att ni följer de råd angående äktenskapet som finns i Guds ord. (Psalm 25:4; Jesaja 48:17, 18) Tänk därför på ett speciellt råd som aposteln Paulus framförde. Han sade: ”Äktenskapet skall hållas i ära bland alla.” (Hebréerna 13:4) Vad innebär det? Att något hålls i ”ära” innebär att det är aktat och har högt värde. Och det är precis så Jehova betraktar äktenskapet – han aktar det högt.

MOTIVET – INNERLIG KÄRLEK TILL JEHOVA

6. Vad visas av det sammanhang där Paulus råd om äktenskapet står, och varför är det viktigt att komma ihåg det?

6 Som Guds tjänare vet du och din äktenskapspartner naturligtvis redan att äktenskapet är dyrbart, ja heligt. Jehova själv instiftade äktenskapsanordningen. (Matteus 19:4–6) Men om ni just nu har problem i äktenskapet kanske enbart vetskapen om att äktenskapet skall äras inte är nog för att motivera dig och din äktenskapspartner att behandla varandra med kärlek och respekt. Vad kan då få er att göra det? Lägg märke till hur Paulus uttryckte sig. Han sade inte ”äktenskapet hålls i ära”, utan han sade ”äktenskapet skall hållas i ära”. Paulus gjorde inte enbart en iakttagelse. Han gav en uppmaning. * Att du har den skillnaden klar för dig kan få dig att börja sätta värde på din äktenskapspartner igen. Varför det?

7. a) Vilka bibliska befallningar fullgör vi, och varför det? b) Vilka goda resultat för lydnad med sig?

 7 Tänk efter hur du betraktar andra befallningar i Bibeln, till exempel uppdraget att göra lärjungar eller uppmaningen att vi skall samlas för tillbedjan. (Matteus 28:19; Hebréerna 10:24, 25) Ibland kan det vara en verklig utmaning att fullgöra de här befallningarna. De människor du förkunnar för kanske reagerar negativt, eller också kanske ditt förvärvsarbete gör dig så trött att det är en kamp att vara med vid kristna möten. Men trots det fortsätter du att förkunna budskapet om Guds kungarike, och du fortsätter också att vara med vid kristna möten. Ingen kan stoppa dig – inte ens Satan! Varför inte det? Därför att din innerliga kärlek till Jehova får dig att lyda hans befallningar. (1 Johannes 5:3) Vilka goda resultat får det? Att du tar del i predikoarbetet och är med vid möten ger dig inre frid och innerlig glädje därför att du vet att du gör Guds vilja. Och dessa känslor kan i sin tur ge dig förnyad styrka. (Nehemja 8:10) Vad lär vi oss av detta?

8, 9. a) Vad kan få oss att lyda uppmaningen att hålla äktenskapet i ära, och varför det? b) Vilka två aspekter skall vi nu behandla?

8 Precis som din djupa kärlek till Jehova får dig att trots hinder lyda befallningarna att predika och att vara med vid möten, kan din kärlek till honom få dig att lyda Bibelns uppmaning att hålla ditt ”äktenskap ... i ära”, även om det verkar svårt. (Hebréerna 13:4; Psalm 18:29; Predikaren 5:4) Och alldeles som Jehova välsignar dina ansträngningar att ta del i förkunnartjänsten och vara med vid mötena, så kommer han att se och välsigna dina ansträngningar att hålla ditt äktenskap i ära. (1 Thessalonikerna 1:3; Hebréerna 6:10)

9 Hur kan du då hålla ditt äktenskap i ära? Du måste undvika ett uppförande som kommer att skada äktenskapet. Dessutom måste du göra sådant som stärker de äktenskapliga banden.

 UNDVIK ETT TAL OCH ETT UPPFÖRANDE SOM ÄR TILL VANÄRA FÖR ÄKTENSKAPET

10, 11. a) Vilket uppförande är till vanära för äktenskapet? b) Vilken fråga bör man ta upp med sin äktenskapspartner?

10 En kristen hustru sade för en tid sedan: ”Jag ber till Jehova om styrka att uthärda.” Uthärda vad? Hon förklarade: ”Min man misshandlar mig med ord. Jag har inga synliga sår, men hans ständiga sarkastiska kommentarer, till exempel ’Du är en börda!’ och ’Du är värdelös!’, har lämnat ärr i mitt hjärta.” Den här hustrun nämner ett mycket allvarligt problem – kränkande tal inom äktenskapet.

11 Det är verkligen sorgligt när äkta makar i kristna hem slungar hårda ord mot varandra och vållar känslomässiga sår som inte så lätt kan läkas. Det är uppenbart att ett äktenskap som präglas av hårda och sårande ord inte hålls i ära. Hur är det med ditt äktenskap i det här avseendet? Ett sätt att få reda på det är att du ödmjukt frågar din man eller hustru: ”Hur påverkas du av det jag säger?” Om han eller hon tycker att dina ord många gånger har vållat känslomässiga sår måste du vara villig att ändra dig. (Galaterna 5:15; Efesierna 4:31)

12. Hur kan vår tillbedjan bli meningslös i Guds ögon?

12 Kom ihåg att ditt sätt att använda tungan i äktenskapet påverkar ditt förhållande till Jehova. Bibeln säger: ”Om någon menar sig utöva en form av gudsdyrkan och likväl inte tyglar sin tunga utan fortsätter att bedra sitt hjärta, då är hans form av gudsdyrkan meningslös.” (Jakob 1:26) Ditt tal hör nära ihop med din gudsdyrkan. Bibeln stöder inte uppfattningen att det som sker i hemmet inte har någon betydelse så länge man hävdar att man tjänar Gud. Bedra inte dig själv. Det här är en allvarlig sak. (1 Petrus 3:7) Du kan ha förmågor och vara nitisk, men om du avsiktligt skadar din äktenskapspartner med  sårande ord, då vanärar du äktenskapsanordningen, och Gud kan betrakta din tillbedjan som meningslös.

13. Hur kan någon som är gift orsaka sin äktenskapspartner känslomässig smärta?

13 Äkta makar måste också vara uppmärksamma så att de inte indirekt vållar varandra känslomässig smärta. Vi kan ta två exempel: En ensamstående mamma ringer ofta till en gift kristen man i församlingen för att be om råd, och de talar länge med varandra. En ogift kristen broder använder avsevärd tid varje vecka till att samarbeta i tjänsten på fältet med en gift kristen syster. De gifta personerna i de här exemplen kan ha de allra bästa avsikter, men hur påverkas deras respektive äktenskapspartner av deras uppförande? En hustru som befann sig i en sådan situation sade: ”Att se att min man ägnar så mycket tid och uppmärksamhet åt en annan syster i församlingen sårar mig. Det gör att jag känner mig undanskuffad.”

14. a) Vilken äktenskaplig förpliktelse framhålls i 1 Moseboken 2:24? b) Vad bör vi fråga oss själva?

14 Det är förståeligt att den här hustrun och andra som ställs inför en liknande situation i äktenskapet känner sig sårade. Deras äktenskapspartner ignorerar Guds grundläggande anvisning för äktenskapet: ”En man skall lämna sin far och sin mor, och han skall hålla sig till sin hustru.(1 Moseboken 2:24) De som gifter sig respekterar naturligtvis fortfarande sina föräldrar, men enligt Guds anordning har de i första hand förpliktelser mot sin äktenskapspartner. De kristna älskar innerligt sina medtroende, men de måste först och främst ta hand om sin äktenskapspartner. När gifta kristna tillbringar otillbörligt mycket tid tillsammans med medtroende eller blir alltför förtroliga med dem, särskilt om de är av det motsatta könet, utsätter de äktenskapsbanden för påfrestningar. Skulle det här kunna vara en orsak till spänningar i ditt äktenskap?  Fråga dig själv: Ger jag verkligen min äktenskapspartner den tid, uppmärksamhet och tillgivenhet som med rätta tillkommer honom eller henne?

15. Varför bör gifta kristna, enligt Matteus 5:28, inte ägna otillbörlig uppmärksamhet åt någon av det motsatta könet?

15 Gifta kristna som ägnar otillbörlig uppmärksamhet åt  någon av det motsatta könet som inte är deras äktenskapspartner ger sig dessutom oförståndigt nog ut på farlig mark. Tyvärr har en del gifta kristna utvecklat romantiska känslor för någon som de har blivit alltför förtroliga med. (Matteus 5:28) Sådana känslomässiga band har i sin tur lett till ett uppförande som vanärar äktenskapet ännu mer. Tänk på vad aposteln Paulus sade.

LÅT ”DEN ÄKTENSKAPLIGA SÄNGEN VARA OBEFLÄCKAD”

16. Vilken befallning ger Paulus angående äktenskapet?

16 Omedelbart efter det att aposteln Paulus förklarat att ”äktenskapet skall hållas i ära” tillfogade han följande varningsord: ”[Låt] den äktenskapliga sängen vara obefläckad, ty Gud skall döma otuktiga och äktenskapsbrytare.” (Hebréerna 13:4) Paulus använde uttrycket ”äktenskaplig säng” om sexuellt umgänge. Sådant umgänge är ”obefläckat”, dvs. moraliskt rent, om det utövas enbart inom äktenskapsanordningen. Därför rättar sig de kristna efter de inspirerade orden: ”Gläd dig tillsammans med din ungdoms hustru.” (Ordspråksboken 5:18)

17. a) Varför har världens syn på äktenskapsbrott ingen betydelse för de kristna? b) Hur kan vi följa Jobs exempel?

17 De som har sexuellt umgänge med någon annan än sin äktenskapspartner visar grov ringaktning för Guds morallagar. Många i vår tid tycker visserligen inte att äktenskapsbrott är särskilt allvarligt, men vad andra människor anser om äktenskapsbrott bör inte påverka de kristnas uppfattning. De inser att det till slut inte är människor, utan ”Gud [som] skall döma otuktiga och äktenskapsbrytare”. (Hebréerna 10:31; 12:29) Därför håller de sanna kristna fast vid den inställning som Jehova har i den här frågan. (Romarna 12:9) Kom ihåg att patriarken Job sade: ”Jag har slutit ett förbund med mina ögon.” (Job 31:1)  Ja, för att undvika att ta ett enda steg på den väg som kan leda till äktenskapsbrott håller de kristna sina ögon i styr och ser aldrig längtansfullt på någon av det motsatta könet som inte är deras make eller maka. (Se tillägget, sidorna 219–221.)

18. a) Hur allvarligt är äktenskapsbrott i Jehovas ögon? b) Vilken likhet finns det mellan äktenskapsbrott och avgudadyrkan?

18 Hur allvarligt är då äktenskapsbrott i Jehovas ögon? Den mosaiska lagen hjälper oss att förstå hur Jehova ser på den här frågan. I Israel var äktenskapsbrott och avgudadyrkan bland de överträdelser som ledde till dödsstraff. (3 Moseboken 20:2, 10) Kan du se likheten mellan dessa båda överträdelser? En israelit som tillbad en avgud bröt sitt förbund med Jehova. En israelit som begick äktenskapsbrott bröt på liknande sätt sitt förbund med sin äktenskapspartner. Båda handlade förrädiskt. (2 Moseboken 19:5, 6; 5 Moseboken 5:9; Malaki 2:14) Följaktligen var båda klandervärda inför Jehova, den trofaste och pålitlige Guden. (Psalm 33:4)

19. Vad kan stärka oss i vårt beslut att inte begå äktenskapsbrott, och varför det?

19 De kristna står naturligtvis inte under den mosaiska lagen, men att de påminner sig att äktenskapsbrott betraktades som något mycket allvarligt i det forntida Israel kan styrka dem i deras beslut att inte begå en sådan handling. Hur då? Vi kan ta en jämförelse: Skulle du någonsin gå in i en kyrka, böja knä och be inför en bildstod? ”Aldrig!” säger du. Men skulle du vara frestad att göra det om du erbjöds en stor summa pengar? ”Otänkbart!” svarar du. Ja, blotta tanken på att förråda Jehova genom att tillbe en avgud är motbjudande för en sann kristen. På liknande sätt bör de kristna känna avsky inför blotta tanken på att svika både sin Gud, Jehova, och sin äktenskapspartner genom att begå äktenskapsbrott – oavsett vad det är som lockar  till synd. (Psalm 51:1, 4; Kolosserna 3:5) Vi vill aldrig begå en handling som skulle få Satan att glädjas men som skulle dra stor vanära över Jehova och den heliga äktenskapsanordningen.

HUR MAN STÄRKER ÄKTENSKAPSBANDEN

20. Vad har hänt i somliga äktenskap? Illustrera.

20 Vad kan du göra för att på nytt känna respekt för din äktenskapspartner, förutom att du undviker ett uppförande som vanärar äktenskapet? För att besvara den frågan kan du tänka på äktenskapsanordningen som ett hem. Sedan kan du föreställa dig att vänliga ord, omtänksamma handlingar och andra uttryck för ära äkta makar emellan är som inredningen som förskönar ett hem. Om ni känner att ni står varandra nära liknar ert äktenskap ett hem som är smyckat och inrett på ett sätt som ger det färg och värme. Om er tillgivenhet minskar försvinner allt det här steg för steg så att ert äktenskap blir lika färglöst och tråkigt som ett hem utan några prydnader. Eftersom ni vill lyda Guds befallning att ”äktenskapet skall hållas i ära”, får det er att göra något åt situationen. Någonting som är värdefullt och som förtjänar att äras är naturligtvis värt att reparera eller återställa. Hur kan ni göra det? Guds ord förklarar: ”Genom vishet byggs ett hushåll upp, och genom urskillningsförmåga blir det fast grundat. Och genom kunskap fylls de inre rummen med alla dyrbara och ljuvliga ting.” (Ordspråksboken 24:3, 4) Tänk efter hur de här orden kan tillämpas på äktenskapet.

21. Hur kan vi undan för undan stärka vårt äktenskap? (Se också rutan på  sidan 131.)

21 Bland de ”dyrbara ... ting” som fyller ett lyckligt hem är egenskaper som sann kärlek, gudsfruktan och stark tro. (Ordspråksboken 15:16, 17; 1 Petrus 1:7) De skapar ett  starkt äktenskap. Men lade du märke till hur rummen i det citerade ordspråket har fyllts med dyrbara ting? ”Genom kunskap.” Ja, när den bibliska kunskapen tillämpas har den kraft att förvandla människors tänkesätt och få dem att återuppliva sin kärlek till varandra. (Romarna 12:2; Filipperna 1:9) När du och din äktenskapspartner sitter tillsammans och i lugn och ro tänker igenom ett bibelställe, till exempel dagens text, eller en biblisk artikel i Vakttornet eller Vakna! som handlar om äktenskapet, är det alltså som om ni tittade på något vackert som kan försköna ert hem. När kärlek till Jehova får dig att i ditt äktenskap tillämpa de råd som du just har granskat, kan det sägas att du förskönar ”de inre rummen”. Som ett resultat kan något av den färg och värme som ni en gång gladde er åt i ert äktenskap återvända.

22. Vilken tillfredsställelse kan vi få om vi strävar efter att göra vår del när det gäller att stärka vårt äktenskap?

22 Visst kan det krävas avsevärd tid och stora ansträngningar för att sätta de här prydnaderna på plats igen en efter en. Men om du strävar efter att göra din del kommer du att känna djup tillfredsställelse, eftersom du vet att du lyder Bibelns befallning: ”Ta ledningen i att bevisa varandra ära.” (Romarna 12:10; Psalm 147:11) Framför allt kommer dina uppriktiga ansträngningar att hålla ditt äktenskap i ära att bevara dig i Guds kärlek.

^ § 6 Sammanhanget visar att det Paulus säger angående äktenskapet ingår i en rad uppmaningar. (Hebréerna 13:1–5)