Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 4

Vem är Jesus Kristus?

Vem är Jesus Kristus?

1. Hur började Jesu liv?

Vilka egenskaper gjorde Jesus tillgänglig? (MATTEUS 11:29; MARKUS 10:13–16)

Till skillnad från alla andra människor hade Jesus varit en andevarelse som levde i himlen innan han föddes som människa på jorden. (Johannes 8:23) Han var den förste som Gud skapade, och han var Guds medarbetare när allt annat skapades. Han är den ende som blev skapad direkt av Jehova, och därför kallas han passande Guds ”enfödde” Son. (Johannes 1:14) Jesus tjänade som Guds språkrör, och därför kallas han också ”Ordet”. – Läs Ordspråksboken 8:22, 23, 30; Kolosserna 1:15, 16.

2. Varför kom Jesus till jorden?

Gud sände sin Son till jorden genom att överföra hans liv från himlen till den judiska jungfrun Marias livmoder. Jesus hade alltså inte någon jordisk far. (Lukas 1:30–35) Jesus kom till jorden: 1) för att lära människor sanningen om Gud, 2) för att vara ett exempel i fråga om att göra Guds vilja också under svåra förhållanden och 3) för att ge sitt fullkomliga liv som ”en lösen”. – Läs Matteus 20:28.

3. Varför behöver vi en lösen?

Lösen betalas bland annat för att befria någon från dödshot. (2 Moseboken 21:29, 30) Det var inte Guds avsikt att människor skulle bli gamla och dö. Hur vet vi det? Gud sa till den första människan, Adam, att om han bröt mot Guds vilja – det som Bibeln kallar att ”synda” – skulle han dö. Om Adam inte hade syndat skulle han alltså inte ha dött. (1 Moseboken 2:16, 17; 5:5) Bibeln säger att döden ”kom in i” världen genom Adam. Synden och straffet  för synden, dvs. döden, gick alltså i arv till alla människor. Vi behöver därför en lösen som befriar oss från döden som vi ärvt från Adam. – Läs Romarna 5:12; 6:23.

Vem kunde betala lösen för att befria oss från döden? När vi dör är det straffet bara för våra egna synder. Eftersom vi är ofullkomliga kan vi inte friköpa andra från deras synder. – Läs Psalm 49:7–9.

4. Varför dog Jesus?

Till skillnad från oss var Jesus fullkomlig. Han behövde alltså inte dö för sina synder, eftersom han aldrig hade syndat. I stället dog Jesus för andra människors synder. Guds kärlek till mänskligheten är så stor att han sände sin Son till jorden för att dö för oss. Och Jesus visade sin kärlek till oss genom att lyda sin Fader och ge sitt liv för vår skull. – Läs Johannes 3:16; Romarna 5:18, 19.

5. Vad gör Jesus nu?

När Jesus var på jorden botade han sjuka, uppväckte döda och lindrade människors lidande. Han visade därigenom vad han ska göra i framtiden för hela mänskligheten. (Matteus 15:30, 31; Johannes 5:28) När Jesus hade dött gav Gud honom livet tillbaka som en andevarelse. (1 Petrus 3:18) Jesus väntade sedan på Guds högra sida tills Gud gav honom makten att härska som kung över hela jorden. (Hebréerna 10:12, 13) Nu härskar Jesus som kung i himlen, och hans efterföljare förkunnar de här goda nyheterna över hela jorden. – Läs Daniel 7:13, 14; Matteus 24:14.

Snart ska Jesus använda sin makt som kung för att ta bort allt lidande och dem som orsakar det. Alla som tror på Jesus och följer honom kommer att få leva i ett paradis på jorden. – Läs Psalm 37:9–11.