1. Hur började ondskan?

Gud har tillåtit människorna att styra tillräckligt länge för att det ska visa sig att de inte kan lösa mänsklighetens problem.

Ondskan på jorden började när Satan uttalade den första lögnen. Satan var ursprungligen en fullkomlig ängel, men ”han stod inte fast i sanningen”. (Johannes 8:44) Han utvecklade ett begär efter att få den tillbedjan som bara Gud har rätt till. Satan ljög för den första kvinnan, Eva, och övertalade henne att lyda honom i stället för Gud. Adam ställde sig på Evas sida och vägrade också att lyda Gud. Adams beslut resulterade i lidande och död. – Läs 1 Moseboken 3:1–6, 19.

När Satan uppmanade Eva att bryta mot Guds lag, startade han ett uppror mot Gud. Han ifrågasatte Guds rätt att styra. De flesta människor har ställt sig på Satans sida och förkastat Gud som sin härskare. På så sätt har Satan blivit ”världens härskare”. – Läs Johannes 14:30; 1 Johannes 5:19.

2. Var det något fel på Guds skapelse?

Allt som Gud har skapat är fullkomligt. Gud skapade både människor och änglar med perfekta förutsättningar att kunna göra hans vilja. (5 Moseboken 32:4, 5) Gud gav oss frihet att välja mellan att göra det som är gott och det som är ont. Den friheten ger oss möjlighet att visa att vi älskar Gud. – Läs Jakob 1:13–15; 1 Johannes 5:3.

3. Varför har Gud tillåtit lidandet ända till nu?

Under en begränsad tid har Jehova tillåtit upproret mot honom. Varför det? För att visa att människan inte med framgång kan styra oberoende av Gud. (Predikaren  7:29; 8:9) Människans 6 000 år långa historia bekräftar det. Jordiska härskare har inte lyckats göra slut på krig, brottslighet, orättvisor och sjukdomar. – Läs Jeremia 10:23; Romarna 9:17.

De som däremot stöder Guds styre får stor nytta av det. (Jesaja 48:17, 18) Snart ska Jehova ta bort alla jordiska regeringar. Bara de människor som väljer Guds styre kommer att få bo på jorden. (Jesaja 11:9) – Läs Daniel 2:44.

4. Vilken möjlighet ger Guds tålamod människor?

Satan påstod att ingen människa skulle tjäna Jehova av osjälviska motiv. Skulle du vilja visa att Satans påstående är en lögn? Det kan du göra! Guds tålamod gör det möjligt för oss att visa om vi föredrar Guds styre eller människors styre. Vårt sätt att leva visar vad vi väljer. – Läs Job 1:8–12; Ordspråksboken 27:11.

5. Hur kan vi välja Gud som vår härskare?

Våra val visar om vi vill ställa oss på Guds sida.

Vi väljer Gud som vår härskare när vi undersöker Bibeln och börjar tillbe Gud på det sätt han önskar. (Johannes 4:23) Vi förkastar Satans styre genom att följa Jesu exempel och inte engagera oss i politik och inte gå ut i krig. – Läs Johannes 17:14.

Satan använder sin makt till att främja omoraliska, destruktiva livsstilar. När vi tar avstånd från sådant kanske vänner och släktingar hånar eller motstår oss. (1 Petrus 4:3, 4) Vi måste alltså göra ett val. Väljer vi att vara tillsammans med dem som älskar Gud? Kommer vi att följa hans visa och kärleksfulla lagar? Om vi gör det visar vi att Satan ljög när han påstod att ingen skulle göra Guds vilja om det medförde svårigheter. – Läs 1 Korinthierna 6:9, 10; 15:33.

Guds kärlek till mänskligheten är en garanti för att ondskan och lidandet ska upphöra. De som visar att de tror på detta kommer att få leva på jorden för evigt. – Läs Johannes 3:16.