Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Goda nyheter från Bibeln!

 LEKTION 13

Vad kommer att hända med religionerna?

Vad kommer att hända med religionerna?

1. Är all religion bra?

I alla religiösa grupper finns det uppriktiga människor. Det är goda nyheter att Gud lägger märke till dem och bryr sig om dem. Men tyvärr har religionen utnyttjats för onda syften. (2 Korinthierna 4:3, 4; 11:13–15) Enligt nyhetsrapporter är vissa religiösa grupper till och med inblandade i terrorism, folkmord, krig och övergrepp mot barn! Uppriktiga människor blir verkligen bedrövade över sådana rapporter. – Läs Matteus 24:3–5, 11, 12.

Sann religion förhärligar Gud, men falsk religion vanärar honom. Den lär ut uppfattningar som inte finns i Bibeln, bland annat falska läror om Gud och om de döda. Men Jehova vill att människor ska lära känna sanningen om honom. – Läs Hesekiel 18:4; 1 Timoteus 2:3–5.

2. Vad kommer att hända med religionerna?

Gud låter sig inte luras av religionssamfund som påstår sig älska honom, men som i själva verket älskar Satans värld. (Jakob 4:4) Guds ord kallar all falsk religion ”det stora Babylon”. Babylon var den forntida stad där falsk religion fick sin start efter den stora översvämningen på Noas tid. Gud kommer snart att snabbt göra slut på religioner som bedrar och förtrycker människor. – Läs Uppenbarelseboken 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Det finns fler goda nyheter. Jehova har inte glömt de uppriktiga människor som finns utspridda bland världens falska religioner. Han förenar dem nu genom att lära dem sanningen. – Läs Mika 4:2, 5.

 3. Vad bör uppriktiga människor göra?

Den sanna religionen förenar människor.

Jehova bryr sig om människor som älskar det som är sant och rätt. Han uppmanar dem att lämna falsk religion. Människor som älskar Gud är villiga att göra förändringar för att behaga honom. – Läs Uppenbarelseboken 18:4.

När uppriktiga människor under det första århundradet hörde apostlarna predika, tog de med glädje emot de goda nyheterna. De fick lära sig ett nytt levnadssätt. Deras liv fick en mening, och de fick ett hopp. De är fina exempel för oss genom att de tog emot de goda nyheterna och satte Jehova främst i livet. – Läs 1 Thessalonikerna 1:8, 9; 2:13.

De som lämnar falsk religion välkomnas av Jehova in i hans familj. Om du tar emot Jehovas varma inbjudan blir du hans vän och får en kärleksfull gemenskap med andra som tillber Jehova, och du får hoppet om evigt liv. – Läs Markus 10:29, 30; 2 Korinthierna 6:17, 18.

4. Varför kommer människor över hela jorden att glädja sig?

Att falsk religion ska avlägsnas är goda nyheter. Det kommer att befria människor överallt från förtryck. Aldrig mer kommer falsk religion att vilseleda och splittra mänskligheten. Alla kommer att vara förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden. – Läs Uppenbarelseboken 18:20, 21; 21:3, 4.

 

Ta reda på mer

Vad lär Bibeln?

Tillbedjan som Gud godkänner

Läs om sex kännetecken på den sanna religionen.

Vad lär Bibeln?

Ta ställning för den sanna tillbedjan

På vilket sätt kan det vara svårt att berätta om sin tro för andra? Hur kan du göra det utan att förolämpa dem?