Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 10

Hur vet man vad som är sann religion?

Hur vet man vad som är sann religion?

1. Finns det bara en enda sann religion?

”Se upp för de falska profeterna.” (MATTEUS 7:15)

Jesus lärde sina efterföljare den enda sanna religionen. Den kan liknas vid en väg som leder till evigt liv. Jesus sa: ”Få är de som finner den.” (Matteus 7:14) Gud godkänner bara tillbedjan som grundar sig på hans ord, Bibeln. Alla som tjänar honom på rätt sätt är förenade i ”en enda tro”. – Läs Johannes 4:23, 24; 14:6; Efesierna 4:4, 5.

2. Vad sa Jesus om falska kristna?

”Offentligt bekänner de att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom.” (TITUS 1:16)

Jesus varnade och sa att falska profeter skulle fördärva kristendomen. Till det yttre kan de verka vara sanna kristna. Deras trossamfund gör anspråk på att vara kristna. Men du kan komma underfund med vad sådana människor egentligen är. Hur då? Genom att iaktta deras egenskaper och handlingar. Endast sann tillbedjan frambringar sanna kristna med goda egenskaper och gärningar. – Läs Matteus 7:13–23.

3. Hur kan man veta vilka som är sanna kristna?

Tänk på de här fem kännetecknen:

  • De sanna kristna respekterar Bibeln som Guds ord. De försöker uppriktigt leva efter Bibelns principer. Den sanna religionen skiljer sig alltså från religion som grundar sig på människors uppfattningar. (Matteus 15:7–9) De sanna kristna lever som de lär. – Läs Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17.

  •   Jesu sanna efterföljare ärar Guds namn, Jehova. Jesus ärade Guds namn genom att göra det känt. Han hjälpte människor att lära känna Gud och lärde dem att be att Guds namn skulle bli helgat. (Matteus 6:9) Känner du till någon kristen grupp som gör Guds namn känt? – Läs Johannes 17:26; Romarna 10:13, 14.

  • De sanna kristna predikar om Guds rike. Gud sände Jesus till jorden för att han skulle predika de goda nyheterna om Guds rike, mänsklighetens enda hopp. Jesus fortsatte att förkunna om Guds rike ända fram till sin död. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Han sa att hans efterföljare skulle predika om Guds rike. Om någon börjar tala med dig om Guds rike, vilket trossamfund är det då mest troligt att han eller hon tillhör? – Läs Matteus 24:14.

  • Jesu sanna efterföljare är ingen del av den här onda världen. Man kan känna igen dem på att de inte engagerar sig i politik eller samhällskonflikter. (Johannes 17:16; 18:36) De tar inte heller efter världens attityder och skadliga vanor. – Läs Jakob 4:4.

  • De sanna kristna visar enastående kärlek till varandra. Guds ord lär dem att respektera alla etniska grupper. Falsk religion har ofta gett sitt fulla stöd åt nationernas krig, men de sanna kristna vägrar att göra det. (Mika 4:1–3) I stället ger de osjälviskt av sin tid och sina krafter för att hjälpa och uppmuntra andra. – Läs Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 4:20.

4. Kan du känna igen den sanna religionen?

Vilken religiös grupp grundar alla sina läror på Guds ord, ärar Guds namn och predikar att Guds rike är mänsklighetens enda hopp? Vilka kristna visar kärlek i handling och tar inte del i krig? Vad anser du? – Läs 1 Johannes 3:10–12.