Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Goda nyheter från Bibeln!

 LEKTION 7

Vad är Guds rike?

Vad är Guds rike?

1. Vad är Guds rike?

Vad gör Jesus till en idealisk kung? (MARKUS 1:40–42)

Guds rike är en himmelsk regering. Den kommer att ersätta alla andra regeringar och se till att Guds vilja sker både i himlen och på jorden. Nyheterna om Guds rike är goda nyheter. Snart kommer Guds rike att tillgodose människans behov av en bra regering. Det kommer att förena alla människor på jorden. – Läs Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10; 24:14.

Jehova Gud har förordnat sin Son, Jesus Kristus, till kung i Guds rike. – Läs Uppenbarelseboken 11:15.

2. Varför är Jesus en idealisk kung?

Det finns ingen bättre kung än Guds Son, eftersom han är kärleksfull och står upp för det som är rätt. (Johannes 1:14) Han har dessutom den makt som behövs för att kunna hjälpa människor, eftersom han kommer att härska över jorden från himlen. När han hade uppstått till liv i himlen satte han sig på Guds högra sida och väntade. (Hebréerna 10:12, 13) Till sist gav Gud honom makten att börja härska. – Läs Daniel 7:13, 14.

3. Vilka ska regera tillsammans med Jesus?

En grupp som Bibeln kallar de ”heliga” kommer att regera tillsammans med Jesus i himlen. (Daniel 7:27) De första som utvaldes var Jesu trogna apostlar. Jehova har ända fram i vår tid fortsatt att välja ut trogna män och kvinnor till den här gruppen. Precis som Jesus blir de uppväckta som andevarelser. – Läs Johannes 14:1–3; 1 Korinthierna 15:42–44.

 Hur många kommer till himlen? Jesus kallade dem en liten hjord. (Lukas 12:32) Denna ”lilla hjord” består till slut av 144 000. De kommer att härska över jorden tillsammans med Jesus. – Läs Uppenbarelseboken 14:1.

4. Vad hände när Jesus började regera?

Guds rike började härska 1914. * Det första Jesus gjorde som kung var att kasta ner Satan och hans demoner till jorden. Satan blev rasande och började orsaka stora svårigheter över hela jorden. (Uppenbarelseboken 12:7–10, 12) Sedan dess har mänsklighetens problem ökat enormt. Krig, hungersnöd, sjukdomsepidemier och jordbävningar ingår i ett ”tecken” som visar att Guds rike snart kommer att ta full kontroll över jordens angelägenheter. – Läs Lukas 21:7, 10, 11, 31.

5. Vad åstadkommer Guds rike?

Genom ett globalt predikoarbete förenar Guds rike redan nu en stor skara människor från alla nationer. Miljoner uppriktiga människor blir undersåtar under Guds rike med Jesus som kung. Guds rike kommer att beskydda dem när det tar bort den nuvarande onda världsordningen. Alla som vill leva under Guds rike måste lära sig hur man blir en lojal undersåte till Jesus. – Läs Uppenbarelseboken 7:9, 14, 16, 17.

Under en period på 1 000 år kommer Guds rike att genomföra det som var Guds ursprungliga avsikt med människan. Hela jorden kommer att bli ett paradis. Till sist ska Jesus lämna över Riket till sin Fader. (1 Korinthierna 15:24–26) Känner du någon som du skulle vilja tala med om Guds rike? – Läs Psalm 37:10, 11, 29.

 

^ § 6 Mer information om bibliska profetior som pekar på året 1914 finns på sidorna 215–218 i boken Vad lär Bibeln?