Vad är Guds tanke med jorden? Kommer det någonsin att bli ett paradis på jorden igen?