1. Vad är Guds goda nyheter?

Gud vill att människorna ska njuta av livet på jorden. Han skapade jorden och allt på den därför att han älskar människorna. Snart kommer han att ingripa för att ge människor i alla länder en bättre framtid. Han kommer att befria mänskligheten från allt som orsakar lidande. – Läs Jeremia 29:11.

Ingen regering har någonsin lyckats utplåna våld, sjukdom och död. Men det finns goda nyheter. Snart kommer Gud att ersätta alla jordiska regeringar med sin egen regering. De som lever under den regeringen kommer att få njuta av fred och god hälsa. – Läs Jesaja 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Varför är de goda nyheterna viktiga nu?

Lidandet kommer att upphöra först när Gud befriar jorden från onda människor. (Sefanja 2:3) När kommer det att inträffa? Guds ord har förutsagt de förhållanden som nu plågar mänskligheten. Det som händer visar att Gud snart kommer att ingripa. – Läs 2 Timoteus 3:1–5.

3. Vad bör vi göra?

Vi bör lära känna Gud genom hans ord, Bibeln. Den är som ett brev till oss från en kärleksfull far. Den visar hur vi kan få ett bättre liv nu och hur vi kan få evigt liv på jorden i framtiden. En del tycker kanske inte om att du undersöker Bibeln. Men låt inte det hindra dig från att undersöka möjligheten till en bättre framtid. – Läs Ordspråksboken 29:25; Uppenbarelseboken 14:6, 7.