Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 11

Vilken nytta har vi av Bibelns principer?

Vilken nytta har vi av Bibelns principer?

1. Varför behöver vi vägledning?

Hur kan Bibelns principer motivera oss att vidta säkerhetsåtgärder? (PSALM 36:9)

Vår Skapare är visare än vi. Som en kärleksfull far bryr han sig om oss. Det var inte hans avsikt att vi skulle vara oberoende av honom. (Jeremia 10:23) Precis som ett litet barn behöver få vägledning av sina föräldrar, behöver vi alla få vägledning av Gud. (Jesaja 48:17, 18) Bibelns principer ger oss sådan vägledning. – Läs 2 Timoteus 3:16.

Jehovas lagar och principer lär oss det bästa sättet att leva nu och visar hur vi kan få eviga belöningar i framtiden. Eftersom Gud har skapat oss, är det inte mer än rätt att vi tacksamt tar emot hans vägledning. – Läs Psalm 19:7, 11; Uppenbarelseboken 4:11.

2. Vad är bibliska principer?

Bibliska principer är grundläggande sanningar. Lagar däremot kan gälla speciella förhållanden. (5 Moseboken 22:8) Vi måste använda vår tankeförmåga för att förstå hur en princip är tillämplig i en speciell situation. (Ordspråksboken 2:10–12) Bibeln lär till exempel att livet är en gåva från Gud. Den här grundläggande principen kan vägleda oss på arbetet, i hemmet och i trafiken. Den får oss att vidta försiktighetsåtgärder. – Läs Apostlagärningarna 17:28.

3. Vilka två principer är viktigast?

Jesus nämnde två principer som är viktigast av alla. Den första visar vad som är själva meningen med livet – att känna Gud, att älska honom och att tjäna honom lojalt. Den här första principen bör vi tänka på när vi fattar våra beslut. (Ordspråksboken 3:6) De som  lever enligt den här principen får Guds vänskap, sann lycka och evigt liv. – Läs Matteus 22:36–38.

Den andra principen kan ge oss fridfulla relationer till andra. (1 Korinthierna 13:4–7) Att vi tillämpar den här andra principen innebär att vi behandlar människor på samma sätt som Gud gör. – Läs Matteus 7:12; 22:39, 40.

4. Vilken nytta har vi av Bibelns principer?

Bibelns principer lär familjer hur kärleken kan hjälpa dem att hålla ihop. (Kolosserna 3:12–14) Guds ord skyddar också familjer genom att framhålla en annan vägledande princip – att äktenskapet bör vara en bestående förening. – Läs 1 Moseboken 2:24.

Att vi följer Bibelns principer kan ge oss materiell och känslomässig trygghet. Arbetsgivare föredrar ofta anställda som följer Bibelns principer och är ärliga och arbetsamma. (Ordspråksboken 10:4, 26; Hebréerna 13:18) Guds ord lär oss också att vara förnöjsamma och att sätta vänskapen med Gud före det materiella. – Läs Matteus 6:24, 25, 33; 1 Timoteus 6:8–10.

Att vi tillämpar Bibelns principer kan skydda vår hälsa. (Ordspråksboken 14:30; 22:24, 25) Att vi till exempel lyder Guds lag mot dryckenskap skyddar oss mot olyckor och dödliga sjukdomar. (Ordspråksboken 23:20) Jehova tillåter att vi dricker alkohol, men vi måste vara måttliga. (Psalm 104:15; 1 Korinthierna 6:10) Vi har nytta av Guds principer genom att de lär oss att inte bara ge akt på vad vi gör, utan också på hur vi tänker. (Psalm 119:97–100) Men sanna kristna respekterar inte Guds normer bara för att de själva har nytta av det. De gör det också för att ära Jehova. – Läs Matteus 5:14–16.