Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 14

Har Gud en organisation?

Har Gud en organisation?
VY

1. Varför organiserade Gud israeliterna?

Gud utvalde Abrahams avkomlingar och gjorde dem till ett folk. Han gav dem en lagsamling och ett namn: Israel. Israeliterna skulle tillbe Jehova Gud och bevara hans ord. (Psalm 147:19, 20) Det här folket skulle bli till välsignelse för alla människor. – Läs 1 Moseboken 22:18.

Jehova sa att israeliterna skulle vara hans vittnen. Deras historia visar vilken nytta människor har av att följa hans lagar. (5 Moseboken 4:6) Andra kunde alltså lära känna den sanne Guden genom israeliterna. – Läs Jesaja 43:10, 12.

2. Varför är de sanna kristna organiserade i dag?

Med tiden förlorade israeliterna Jehovas godkännande. De fick inte vara hans folk längre, utan ersattes av den kristna församlingen. (Matteus 21:43; 23:37, 38) I dag är det de sanna kristna som är vittnen för Jehova Gud. – Läs Apostlagärningarna 15:14, 17.

Jesus organiserade sina efterföljare för att de skulle predika på hela jorden och göra lärjungar. (Matteus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Det här arbetet är som mest intensivt nu i slutet av den här världsordningen. Det vi ser i dag har aldrig tidigare hänt i människans historia: Jehova förenar miljoner människor världen över i sann tillbedjan. (Uppenbarelseboken 7:9, 10) De sanna kristna är också organiserade för att de ska kunna uppmuntra och hjälpa varandra. Var de än bor på jorden får de samma bibliska undervisning vid sina möten. – Läs Hebréerna 10:24, 25.

 3. Vilka är Jehovas vittnen?

På 1870-talet började en liten grupp studera Bibeln, och de upptäckte sanningar som länge varit dolda. De insåg att Jesus hade organiserat de kristna för att de skulle predika och satte därför i gång en internationell predikokampanj. År 1931 antog de namnet Jehovas vittnen. – Läs Apostlagärningarna 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hur är Jehovas vittnen organiserade?

Under det första århundradet fanns det en central styrande krets. Den här gruppen gav hjälp och vägledning åt alla församlingar i de olika områdena och erkände att Jesus är ledaren för den kristna församlingen. (Apostlagärningarna 16:4, 5) Det är på liknande sätt i dag. Jehovas vittnen världen över får vägledning av en styrande krets, som består av ett antal erfarna äldste. Den här gruppen har tillsyn över Jehovas vittnens alla avdelningskontor, som översätter och sprider studiematerial grundat på Bibeln på över 800 språk. På så sätt får mer än 120 000 församlingar världen över uppmuntran och vägledning från Bibeln. I varje församling finns det äldste som tar hand om ”Guds hjord”. – Läs 1 Petrus 5:2, 3.

Jehovas vittnen är organiserade för att predika de goda nyheterna och göra lärjungar. Vi predikar från hus till hus, precis som apostlarna gjorde. (Apostlagärningarna 20:20) Vi erbjuder bibelkurser till alla. Men vi är inte bara en organisation, utan även en familj. Vi har en Far som bryr sig om oss, och vi är bröder och systrar som tar hand om varandra. (2 Thessalonikerna 1:3) Eftersom vi Jehovas vittnen är organiserade för att göra Guds vilja och för att hjälpa andra, känner vi oss som det lyckligaste folket på jorden. – Läs Psalm 33:12; Apostlagärningarna 20:35.