Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Goda nyheter från Bibeln!

 LEKTION 14

Varför har Gud en organisation?

Varför har Gud en organisation?

1. Varför organiserade Gud israeliterna till en nation?

Gud organiserade några av patriarken Abrahams avkomlingar till en nation och gav dem en lagsamling. Han gav nationen namnet ”Israel”, och den fick ansvaret att bevara den sanna tillbedjan och hans ord. (Psalm 147:19, 20) Människor över hela världen skulle få nytta av det. – Läs 1 Moseboken 22:18.

Gud utvalde israeliterna till att vara hans vittnen. Deras forntida historia visar vilken nytta människor har av att lyda Guds lagar. (5 Moseboken 4:6) Genom israeliterna kunde därför andra lära känna den sanne Guden. – Läs Jesaja 43:10, 12.

2. Varför är de sanna kristna organiserade?

Med tiden förlorade israeliterna Jehovas godkännande, och han ersatte Israels nation med den kristna församlingen. (Matteus 21:43; 23:37, 38) I stället för israeliterna tjänar nu de sanna kristna som vittnen för Jehova. – Läs Apostlagärningarna 15:14, 17.

Jesus organiserade sina efterföljare för att de skulle predika och göra lärjungar i alla nationer. (Matteus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Det här arbetet är som mest intensivt nu i avslutningen på den nuvarande världsordningen. För första gången i historien har Jehova förenat miljoner människor ur alla nationer i sann tillbedjan. (Uppenbarelseboken 7:9, 10) De sanna kristna är också organiserade för att kunna uppmuntra och hjälpa varandra. Var de än bor får de samma bibliska undervisning vid sina möten. – Läs Hebréerna 10:24, 25.

 3. Hur började Jehovas vittnens nutida verksamhet?

På 1870-talet började en liten grupp bibelforskare återupptäcka bibliska sanningar som länge varit bortglömda. De insåg att Jesus hade organiserat den kristna församlingen för att den skulle predika. Därför satte man i gång en internationell predikokampanj. År 1931 antog man namnet Jehovas vittnen. – Läs Apostlagärningarna 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hur är Jehovas vittnen organiserade?

Under det första århundradet fick de kristna församlingarna i många länder hjälp och vägledning av en central styrande krets som erkände Jesus som församlingens huvud. (Apostlagärningarna 16:4, 5) På liknande sätt får Jehovas vittnen nu vägledning av en styrande krets som består av erfarna äldste. Den har tillsyn över Jehovas vittnens avdelningskontor som översätter, trycker och sprider bibliskt studiematerial på över 600 språk. På så sätt kan den styrande kretsen ge över 100 000 församlingar världen över uppmuntran och vägledning från Bibeln. I varje församling tjänar kvalificerade män som äldste, eller tillsyningsmän. De tar kärleksfullt hand om Guds hjord. – Läs 1 Petrus 5:2, 3.

Jehovas vittnen är organiserade för att predika de goda nyheterna och göra lärjungar. Precis som apostlarna predikar de från hus till hus. (Apostlagärningarna 20:20) De erbjuder sig också att studera Bibeln med sanningsälskande människor. Men Jehovas vittnen är inte bara en organisation. De är som en familj med en kärleksfull far. De är bröder och systrar som bryr sig om varandra. (2 Thessalonikerna 1:3) Eftersom Jehovas vittnen är organiserade för att göra Guds vilja och hjälpa andra, är de det lyckligaste folket på jorden. – Läs Psalm 33:12; Apostlagärningarna 20:35.