Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 3

Är de goda nyheterna verkligen från Gud?

Är de goda nyheterna verkligen från Gud?

1. Vem är Bibelns författare?

De goda nyheterna att människor kan få leva för evigt på jorden finns i Bibeln. (Psalm 37:29) Bibeln består av 66 mindre böcker. Gud använde omkring 40 trogna män till att skriva dem. De fem första böckerna skrevs av Mose för ungefär 3 500 år sedan. Den sista boken skrevs av aposteln Johannes för över 1 900 år sedan. Vems tankar var det bibelskribenterna skrev ner? Gud meddelade sig med dem genom sin heliga ande. (2 Samuelsboken 23:2) De skrev ner Guds tankar, inte sina egna. Jehova är därför Bibelns författare. – Läs 2 Timoteus 3:16; 2 Petrus 1:20, 21.

2. Hur kan vi vara säkra på att Bibeln är sann?

Vi vet att Bibeln är från Gud därför att den exakt förutsäger framtiden. Det kan ingen människa göra. (Josua 23:14) Endast den allsmäktige Guden kan exakt förutsäga människans framtid. – Läs Jesaja 42:9; 46:10.

Vi kan förvänta att en bok från Gud ska vara unik, och Bibeln är verkligen unik. Bibeln har spritts i miljarder exemplar på hundratals språk. Även om Bibeln är gammal stämmer den med vetenskapliga fakta. De 40 skribenterna motsäger inte heller varandra. * Och det Bibeln säger om kärlek kan bara komma från den sanne Guden – kärlekens Gud. Den har fortfarande kraft att förändra människors liv till det bättre. Det här har övertygat miljoner människor om att Bibeln är Guds ord. – Läs 1 Thessalonikerna 2:13.

 3. Vad handlar Bibeln om?

Bibeln framhåller att Gud har en kärleksfull avsikt med människan. Den förklarar hur människan redan tidigt i historien gick miste om förmånen att få leva i ett paradis på jorden. Men den förklarar också att jorden kommer att bli ett paradis till slut. – Läs Uppenbarelseboken 21:4, 5.

Bibeln innehåller också lagar, principer och anvisningar. Den berättar dessutom hur Gud har handlat med mänskligheten, och det visar vilka egenskaper han har. Bibeln kan alltså hjälpa oss att lära känna Gud. Den förklarar hur vi kan bli hans vänner. – Läs Psalm 19:7, 11; Jakob 2:23; 4:8.

4. Vad kan hjälpa dig att förstå Bibeln?

Den här broschyren kommer att hjälpa dig att förstå Bibeln genom att den använder samma metod som Jesus använde. Han hänvisade till olika bibeltexter och förklarade ”Skrifternas innebörd”. – Läs Lukas 24:27, 45.

Det är inte mycket som är så fascinerande som de goda nyheterna från Gud. Men en del är likgiltiga för dem och andra irriterar sig på dem. Bli inte missmodig. Dina möjligheter att få leva för evigt är beroende av att du lär känna Gud. – Läs Johannes 17:3.

 

^ § 3 Se broschyren En bok för alla människor.