DET här är en bok med sanna berättelser. De är hämtade från världens bästa bok, bibeln. De skildrar händelser i världen från den tid då Gud började skapa ända fram till våra dagar. De visar också vad Gud lovar att göra i framtiden.

Den här boken hjälper dig att lära känna bibeln. Den berättar om bibliska personer och vad de gjorde. Den visar också det underbara hopp om evigt liv på en paradisisk jord som Gud gett människorna.

Boken består av 116 berättelser. De är uppdelade i åtta delar. Varje del har en inledning, som helt kort talar om vad den delen innehåller. Berättelserna kommer i den ordning händelserna ägde rum i historien. På så sätt lär du dig när saker och ting inträffade i förhållande till andra händelser i historien.

Berättelserna är skrivna på ett enkelt språk. Många av er barn kommer att kunna läsa dem själva. Ni föräldrar kommer att upptäcka att de mindre barnen tycker om att ni läser berättelserna för dem om och om igen. Boken innehåller mycket som är lika intressant för både ung och gammal.

I slutet av varje berättelse finns bibelställen angivna. Vi uppmuntrar dig att läsa dessa ställen i bibeln, som berättelserna grundar sig på. När du har läst klart en berättelse, titta då också på studiefrågorna för den berättelsen och försök svara på frågorna. Frågorna för studium finns efter berättelse 116.