VET du vem det är som ligger på marken? Det är Saulus. Du minns nog att det var han som vaktade mantlarna åt männen som stenade Stefanus. Titta på det starka ljuset! Vad händer?

Sedan Stefanus dödats, tar Saulus ledningen i att förfölja Jesu efterföljare. Han går från det ena huset till det andra och släpar ut dem och kastar dem i fängelse. Många av lärjungarna flyr till andra städer och börjar förkunna de ”goda nyheterna” där. Men Saulus beger sig också till andra städer för att få tag i Jesu efterföljare. Han är nu på väg till Damaskus. På vägen dit händer något överraskande.

Ett ljussken från himmelen blixtrar plötsligt omkring Saulus. Han faller till marken, som vi ser på bilden. Sedan säger en röst: ”Saul, Saul! Varför förföljer du mig?” Männen som är tillsammans med Saulus ser ljuset och hör ljudet av rösten men kan inte uppfatta vad som sägs.

”Vem är du, Herre?” frågar Saulus.

”Jag är Jesus, den som du förföljer”, svarar rösten. Varför säger Jesus det? Jo, när Saulus förföljer Jesu efterföljare, känner Jesus det som om han själv blir förföljd.

Saulus frågar nu: ”Vad skall jag göra, Herre?”

”Res dig upp och gå till Damaskus”, säger Jesus. ”Där får du veta vad du skall göra.” När Saulus reser sig och öppnar ögonen, kan han inte se. Han är blind! Männen som är med honom tar honom i handen och leder honom till Damaskus.

Jesus säger nu till en av sina lärjungar i Damaskus: ”Stå upp, Ananiʹas. Gå till den gata som kallas Raka gatan. Fråga i Judas’ hus efter en man som heter Saulus. Jag har valt ut honom till att vara en särskild tjänare åt mig.”

Ananias lyder. När han träffar Saulus, lägger han händerna på honom och säger: ”Herren har sänt mig för att du skall kunna se igen och bli uppfylld av helig ande.” Genast faller något som ser ut som fjäll från Saulus’ ögon, och han kan se igen.

Saulus blir använd på ett mäktigt sätt till att predika i många länder. Han blir känd som aposteln Paulus, och vi skall få höra mycket mer om honom. Men först skall vi se vad Gud sänder Petrus att göra.