HÄR ser du Jesus på Oljeberget eller Olivberget. De fyra männen som är tillsammans med honom är apostlar. Det är bröderna Andreas och Petrus och bröderna Jakob och Johannes. I bakgrunden ser du Guds tempel i Jerusalem.

Två dagar har gått sedan Jesus red in i Jerusalem på den unga åsnan. Det är tisdag. Tidigare på dagen var Jesus i templet. Där försökte prästerna gripa Jesus för att döda honom, men de var rädda att göra det, eftersom folket tycker om Jesus.

”Ni ormar och ormars söner!” sade Jesus till de religiösa ledarna. Sedan förklarade han att Gud skall straffa dem för allt det onda som de har gjort. Efter det kom Jesus hit upp på Oljeberget, och de här fyra apostlarna började ställa frågor till honom. Vet du vad de frågar om?

Apostlarna frågar Jesus om framtiden. De vet att han skall göra slut på all ondska på jorden, men de vill veta när det skall hända. När skall Jesus komma tillbaka för att regera som kung?

Jesus vet att hans efterföljare på jorden inte skall kunna se honom när han kommer tillbaka, eftersom han skall vara i himmelen, och där kan de inte se honom. Jesus berättar därför för sina apostlar vad som skall hända på jorden, när han regerar som kung i himmelen. Vad skall hända? Jesus säger bland annat:

Det skall bli stora krig, många kommer att vara sjuka och svälta, brottsligheten kommer att bli mycket svår, och det skall bli stora jordbävningar. Jesus säger också att de goda nyheterna om Guds rike skall bli predikade över hela jorden. Har vi sett det här hända i vår tid? Ja! Därför vet vi säkert att Jesus nu regerar i himmelen. Han skall snart göra slut på all ondska på jorden.