TITTA på Jesus här! Han håller om den lille pojken. Man ser att Jesus verkligen bryr sig om barn. Männen som tittar på är hans apostlar. Vad säger Jesus till dem?

Jesus och hans apostlar har just kommit tillbaka från en lång resa. Under vägen har apostlarna tvistat med varandra. Jesus frågar dem därför: ”Vad tvistade ni om på vägen?” I själva verket vet Jesus vad tvisten gällde, men han frågar för att se om apostlarna vill tala om det för honom.

Apostlarna svarar inte, eftersom de har tvistat om vem av dem som är störst. Några apostlar vill vara mer betydande än de andra. Hur skall Jesus säga till dem att det inte är rätt att vilja vara störst?

Han ropar på den lille pojken och ställer honom framför dem. Sedan säger han till lärjungarna: ”Jag vill att ni skall veta att om ni inte ändrar er och blir som små barn, kommer ni aldrig in i Guds rike. Den störste i riket är den som blir som det här barnet.” Vet du varför Jesus sade det?

Mycket små barn tänker inte på att vilja vara större eller mer betydande än andra. Apostlarna skulle därför lära sig att vara lika barn i det avseendet och inte gräla om att vara stora och betydande.

Jesus visar också vid andra tillfällen hur mycket han bryr sig om små barn. Några månader senare tar några människor med sig sina barn till Jesus. Apostlarna försöker mota bort dem, men Jesus säger: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike hör sådana människor till.” Jesus tar sedan barnen i sin famn och välsignar dem. Är det inte gott att veta att Jesus älskar små barn?