SEDAN David dödat Goljat, tar Israels härförare Abner honom med till Saul. Saul tycker mycket om David. Han gör honom till en anförare i sin här och låter honom bo i sitt hus.

När hären senare kommer tillbaka efter att ha slagit filistéerna, sjunger kvinnorna: ”Saul har dödat tusen, men David tio tusen.” Det gör Saul avundsjuk, eftersom David får större ära än Saul. Men Sauls son Joʹnatan är inte avundsjuk. Han älskar David mycket, och David älskar också Jonatan. De båda lovar därför varandra att de alltid skall vara vänner.

David spelar harpa mycket bra, och Saul tycker om när han spelar. Men en dag får Sauls avundsjuka honom att göra något hemskt. Medan David spelar på harpan, tar Saul sitt spjut, kastar det och säger: ”Jag skall spetsa fast David vid väggen!” Men David slänger sig åt sidan, och spjutet missar. Senare kastar Saul spjutet mot David igen, men missar. David förstår nu att han måste vara försiktig.

Kommer du ihåg vad Saul hade lovat? Han hade sagt att han skulle ge sin dotter till hustru åt den man som dödade Goljat. Slutligen säger Saul till David att han kan få hans dotter Mikal, men först måste han döda 100 fiender bland filistéerna. Tänk dig det! Saul hoppas i själva verket att filistéerna skall döda David. Men det gör de inte, och Saul ger sin dotter till hustru åt David.

En dag säger Saul till Jonatan och sina tjänare att han vill döda David. Då säger Jonatan till sin far: ”Gör inte David något ont. Han har aldrig gjort något orätt mot dig. Han har tvärtom alltid hjälpt dig. Han riskerade sitt liv då han dödade Goljat, och du blev glad då du såg det.”

Saul lyssnar till sin son, och han lovar att inte göra David något ont. David börjar tjäna Saul i hans hus igen precis som tidigare. Men så en dag, när David spelar på harpan, kastar Saul sitt spjut mot David igen. David slänger sig åt sidan, och spjutet träffar väggen. Det här är tredje gången! Nu förstår David att han måste fly!

Den natten går David hem till sig, men Saul skickar några män för att döda honom. Mikal vet vad hennes far tänker göra, och därför säger hon till sin man: ”Om du inte flyr i natt, är du död i morgon.” Den natten hjälper Mikal David att fly genom ett fönster. I omkring sju år måste David gömma sig på olika platser för att Saul inte skall hitta honom.