Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok med bibliska berättelser

 BERÄTTELSE 74

En man som inte är rädd

En man som inte är rädd

TITTA så folk hånskrattar åt den unge mannen här! Vet du vem han är? Det är Jeremia, en mycket betydande profet för Gud.

Kort efter det att kung Josiʹa börjat förstöra avgudabilderna i landet, säger Jehova till Jeremia att han valt ut honom till sin profet. Jeremia tycker att han är för ung för att vara profet, men Jehova säger att han skall hjälpa honom.

Jeremia uppmanar israeliterna att sluta göra det som är ont. ”De gudar som människorna i nationerna dyrkar är falska”, säger han. Men många israeliter vill hellre dyrka avgudar än den sanne Guden Jehova. När Jeremia säger till folket att Gud skall straffa dem för deras ondska, skrattar de bara åt honom.

Åren går. Josia dör, och tre månader senare blir hans son Joʹjakim kung. Jeremia fortsätter att säga till folket: ”Jerusalem kommer att förstöras, om ni inte bättrar er.” Prästerna griper Jeremia och skriker: ”Du skulle dödas för att du talar så där.” Sedan säger de till Israels furstar: ”Jeremia bör avrättas, eftersom han har talat mot vår stad.”

Vad skall Jeremia göra nu? Han är inte rädd! Han säger till alla: ”Jehova har sänt mig för att säga allt det här till er. Om ni inte bättrar er, kommer Jehova att förstöra Jerusalem. Men det skall ni veta: Om ni dödar mig, då dödar ni en man som inte har gjort något orätt.”

Furstarna låter Jeremia leva, men israeliterna bättrar sig inte. Senare kommer Nebukadnessar, Babylons kung, och strider mot Jerusalem. Slutligen gör Nebukadnessar israeliterna till sina tjänare. Han för bort många tusen till Babylon. Tänk dig det! Hur tror du det skulle kännas, om främmande människor kom och förde bort dig från ditt hem till ett främmande land?