Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok med bibliska berättelser

 BERÄTTELSE 75

Fyra pojkar i Babylon

Fyra pojkar i Babylon

KUNG Nebukadnessar för bort alla de bäst utbildade israeliterna till Babylon. Bland dem väljer kungen sedan ut de vackraste och duktigaste unga männen. Fyra av dem är de pojkar du ser här. En är Daniel, och de andra tre kallar babylonierna Sadrak, Mesak och Abed-Nego.

Nebukadnessar tänker lära och öva de unga männen, så att de kan tjäna i hans palats. Efter tre år skall han välja ut de duktigaste för att de skall hjälpa honom att lösa problem. Kungen vill att pojkarna skall vara starka och friska medan de övas. Därför befaller han sina tjänare att ge alla pojkarna samma goda mat och vin som han och hans familj får.

Titta på den unge Daniel. Vet du vad han säger till Nebukadnessars överste hovman Asʹpenas? Daniel säger till honom att han inte vill äta maten från kungens bord. Men Aspenas blir bekymrad. ”Kungen har bestämt vad ni skall äta och dricka”, säger han. ”Och om ni inte ser lika friska ut som de andra unga männen, kanske han dödar mig.”

Daniel går därför till den vakt som Aspenas har gett i uppdrag att ta hand om Daniel och hans tre kamrater. ”Gör ett försök med oss i 10 dagar”, säger han. ”Ge oss grönsaker att äta och vatten att dricka. Jämför oss sedan med de andra unga männen, som äter kungens mat, och se vilka som ser friskast ut.”

Vakten går med på det. När de 10 dagarna har gått, ser Daniel och hans tre kamrater friskare ut än alla de andra unga männen. Vakten låter dem därför fortsätta att äta grönsaker i stället för kungens mat.

När de tre åren har gått, förs alla de unga männen till Nebukadnessar. Sedan kungen talat med alla, märker han att Daniel och hans tre kamrater är duktigast. Han behåller dem därför i sitt palats. När kungen frågar Daniel, Sadrak, Mesak och Abed-Nego något eller ger dem svåra problem att lösa, vet de 10 gånger mer än någon av hans präster eller visa män.