OMKRING två månader efter det att israeliterna lämnat Egypten kommer de till berget Sinai, som också kallas Horeb. Det var här Jehova hade talat till Mose ur den brinnande busken. Folket slår läger här och stannar en tid.

Medan folket väntar nedanför, går Mose upp på berget. Där uppe på toppen av berget säger Jehova till Mose att han vill att israeliterna skall lyda honom och bli hans särskilda folk. Då Mose kommer ner, berättar han för israeliterna vad Jehova har sagt. De säger att de vill lyda Jehova, eftersom de vill vara hans folk.

Jehova gör nu något märkligt. Han låter det komma rök från bergets topp, och det börjar åska och dundra. Han talar också till folket och säger: ”Jag är Jehova, er Gud, som förde er ut ur Egypten.” Sedan befaller han: ”Ni får inte tillbe några andra gudar än mig.”

Gud ger folket nio andra bud eller lagar. Israeliterna är mycket rädda. De säger till Mose: ”Tala du till oss, för vi är rädda att vi kan dö om Gud talar till oss.”

Senare säger Jehova till Mose: ”Kom upp till mig på berget. Jag skall ge dig två stentavlor. På dem har jag skrivit de lagar som jag vill att folket skall hålla.” Mose går därför upp på berget igen. Han stannar där i 40 dagar och 40 nätter.

Gud har många, många lagar åt sitt folk. Mose skriver ner lagarna. Gud ger också Mose de två stentavlorna. På dem har Gud själv skrivit de 10 lagar som han gav israeliterna, när han talade till dem. De lagarna kallas de tio budorden.

De tio budorden är viktiga lagar, men det är också de många andra lagarna som Gud ger israeliterna. En lag lyder: ”Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta, hela ditt sinne, hela din själ och hela din kraft.” En annan lag säger: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” Guds Son, Jesus Kristus, sade att det här är de två största lagarna som Jehova gav sitt folk Israel. Längre fram kommer vi att få veta mycket mer om Jehovas Son och vad han lärde.