HAR du någonsin hört en åsna tala? ”Nej”, säger du nog. Djur kan inte tala. Men bibeln berättar om en åsna som kunde tala. Vi skall se hur det kom sig.

Israeliterna skall snart gå in i Kanaan. Balak, Moabs kung, är rädd för israeliterna. Han skickar därför efter en listig man, som heter Biʹleam, för att han skall komma och förbanna israeliterna. Balak lovar att ge Bileam mycket pengar, och därför sätter sig Bileam på sin åsna och ger sig i väg för att träffa Balak.

Jehova vill inte att Bileam skall förbanna hans folk. Han sänder därför en ängel med ett långt svärd som ställer sig på vägen för att stoppa Bileam. Bileam kan inte se ängeln, men det kan hans åsna. Åsnan försöker därför gå ur vägen för ängeln, till sist lägger den sig ner på vägen. Bileam blir mycket arg och slår åsnan med en käpp.

Då låter Jehova Bileam höra sin åsna tala. ”Vad har jag gjort dig, eftersom du slår mig?” frågar åsnan.

”Du har gjort narr av mig”, säger Bileam. ”Om jag hade ett svärd skulle jag döda dig!”

”Har jag någonsin gjort så här mot dig förut?” frågar åsnan.

”Nej”, svarar Bileam.

Då låter Jehova Bileam se ängeln som står på vägen med svärdet i handen. Ängeln säger: ”Varför har du slagit din åsna? Jag har kommit för att spärra vägen för dig, för att du inte skall förbanna Israel. Om din åsna inte hade gått ur vägen för mig, skulle jag ha dödat dig, men jag skulle inte ha skadat din åsna.”

Bileam säger: ”Jag har syndat. Jag visste inte att du stod på vägen.” Ängeln låter Bileam gå, och Bileam fortsätter till Balak. Han försöker ändå förbanna Israel, men i stället gör Jehova så att han välsignar Israel tre gånger.