TITTA vad den här mannen gräver ner i sitt tält! En vacker mantel, en guldtacka och några silverpengar. Han har tagit det från staden Jeriko. Men vad skulle man göra med sakerna i Jeriko? Kommer du ihåg det?

De skulle förstöras, och guldet och silvret skulle man lämna till skatten i Jehovas tabernakel. De här människorna har alltså varit olydiga mot Gud. De har stulit det som tillhör Gud. Mannen heter Akan, och de andra hör till hans familj. Vi skall se vad som händer.

Sedan Akan stulit de här sakerna, skickar Josua ut några män för att strida mot staden Ai, men de förlorar striden. Några blir dödade, och de andra flyr. Josua är mycket ledsen. Han lägger sig ner med ansiktet mot marken och ber till Jehova: ”Varför har du låtit det här hända oss?”

Jehova svarar: ”Res dig upp! Israel har syndat. De har tagit något av det som skulle förstöras eller lämnas till Jehovas tabernakel. De har stulit en vacker mantel och gömt den. Jag kommer inte att välsigna er förrän ni förstört den och dödat den som tog sakerna.” Jehova säger att han skall visa Josua vem den onde mannen är.

Josua samlar därför hela folket, och Jehova pekar ut den onde mannen Akan. Akan säger: ”Jag har syndat. Jag såg en vacker mantel, en guldtacka och några silverpengar. Jag ville absolut ha dem, och därför tog jag dem. Ni hittar dem nergrävda i mitt tält.”

När man hittat sakerna och lämnat dem till Josua, säger han till Akan: ”Varför har du dragit olycka över oss? Nu skall Jehova dra olycka över dig!” Då stenade allt folket Akan och hans familj till döds. Visar inte detta att vi aldrig skall ta något som inte är vårt?

Sedan drar Israel ut för att strida mot Ai igen. Den här gången hjälper Jehova sitt folk, och de vinner striden.