EN AV de platser som människorna bosatte sig på efter floden kom att heta Ur. Ur blev en viktig stad med många vackra hus. Men människorna där dyrkade falska gudar. Det hade de också gjort i Babel. Människorna i Ur och Babel var inte lika Noa och hans son Sem, som fortsatte att tjäna Jehova.

Slutligen dog den trogne Noa, 350 år efter floden. Bara två år senare föddes den man som du ser på bilden. För Gud var det något särskilt med den här mannen. Han hette Abraham, och han bodde med sin familj i staden Ur.

En dag sade Jehova till Abraham: ”Lämna Ur och din släkt och flytta till ett land som jag skall visa dig.” Lydde Abraham Gud och lämnade det bekväma livet i Ur? Ja, det gjorde han, och det var därför att Abraham alltid lydde Gud som han kom att bli känd som Guds vän.

Några av Abrahams släktingar följde med honom, när han lämnade Ur. Det gjorde hans far Tera och hans brorson Lot och naturligtvis också hans hustru Sara. Så småningom kom de till en plats som hette Haran. Där dog Tera. De var nu långt borta från Ur.

Efter en tid lämnade Abraham och hans familj Haran och kom till landet Kanaan. Där sade Jehova: ”Det är det här landet som jag skall ge dina barn.” Abraham stannade i Kanaan och bodde i tält.

Gud hjälpte Abraham, så att han fick stora hjordar av får och andra djur och också flera hundra tjänare. Men han och Sara hade inga egna barn.

När Abraham var 99 år, sade Jehova: ”Jag lovar att du skall bli far till många folk.” Men hur skulle det gå till, när Abraham och Sara nu var för gamla att få barn?