Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok med bibliska berättelser

DEL 2

Från floden till befrielsen ur Egypten

Från floden till befrielsen ur Egypten

Bara åtta människor överlevde floden, men de förökade sig, och efter en tid fanns det många tusen människor på jorden. När det gått 352 år efter floden, föddes Abraham. Vi får veta hur Gud höll sitt löfte och gav Abraham en son, som fick namnet Isak. Av Isaks två söner blev Jakob utvald av Gud.

Jakob hade en stor familj, 12 söner och några döttrar. Tio av Jakobs söner hatade sin yngre bror Josef och sålde honom som slav till Egypten. Senare blev Josef en mäktig styresman i Egypten. Under en svår hungersnöd prövade Josef sina bröder för att se om de hade ändrat sig. Slutligen flyttade Jakobs hela familj, israeliterna, till Egypten. Det hände 290 år efter Abrahams födelse.

Under de följande 215 åren bodde israeliterna i Egypten. Sedan Josef dött blev de slavar där. Med tiden föddes Mose, och Gud använde honom för att befria israeliterna ur Egypten. Del TVÅ omfattar sammanlagt 857 års historia.

 

I DEN HÄR SEKTIONEN

BERÄTTELSE 11

Den första regnbågen

Vad kan regnbågen påminna dig om?

BERÄTTELSE 12

Människor bygger ett torn

Gud var inte belåten, och straffet han gav påverkar människor än i dag.

BERÄTTELSE 13

Abraham – Guds vän

Varför lämnade Abraham sitt bekväma hem för att bo i tält resten av sitt liv?

BERÄTTELSE 14

Gud prövar Abrahams tro

Varför bad Gud Abraham att offra Isak?

BERÄTTELSE 15

Lots hustru såg sig tillbaka

Vi kan lära oss något av hur hon handlade.

BERÄTTELSE 16

Isak får en god hustru

Vad gjorde Rebecka till en god hustru? Hennes utseende eller något annat?

BERÄTTELSE 17

Tvillingar som var olika

Deras far Isak älskade Esau mest, medan deras mor Rebecka älskade Jakob mest.

BERÄTTELSE 18

Jakob beger sig till Haran

Jakob gifte sig först med Lea trots att han var förälskad i Rakel.

BERÄTTELSE 19

Jakob har en stor familj

Har Israels 12 stammar fått sina namn efter Jakobs 12 söner?

BERÄTTELSE 20

Dina råkar i svårigheter

Allt började med fel sorts vänner.

BERÄTTELSE 21

Josefs bröder hatar honom

Vad skulle kunna få några av dem att döda sin egen bror?

BERÄTTELSE 22

Josef kastas i fängelse

Han hamnade inte där på grund av att han bröt mot någon lag, utan på grund av att han gjorde det som var rätt.

BERÄTTELSE 23

Faraos drömmar

De sju korna och de sju sädesaxen har något gemensamt.

BERÄTTELSE 24

Josef prövar sina bröder

Hur får han veta om de verkligen har förändrats sedan de sålde honom som slav?

BERÄTTELSE 25

Flyttningen till Egypten

Varför kallas Jakobs familjemedlemmar för israeliter och inte jakobiter?

BERÄTTELSE 26

Job är trogen mot Gud

Job förlorade sitt välstånd, sin hälsa och alla sina barn. Straffade Gud honom?

BERÄTTELSE 27

En ond kung i Egypten

Varför befallde han sitt folk att döda alla nyfödda israelitiska pojkar?

BERÄTTELSE 28

Hur Mose blev räddad

Hans mor hittade ett sätt att kringgå lagen om att alla nyfödda israelitiska pojkar skulle dödas.

BERÄTTELSE 29

Varför Mose flydde

Mose trodde att han var redo att rädda israeliterna när han var 40 år, men det var han inte.

BERÄTTELSE 30

Den brinnande busken

Gud använde flera underverk för att berätta för Mose att tiden var kommen för Mose att föra ut israeliterna ur Egypten.

BERÄTTELSE 31

Mose och Aron hos farao

Varför lyssnar inte farao till Mose och låter israeliterna gå?

BERÄTTELSE 32

De 10 plågorna

Gud orsakade 10 olyckor över Egypten, allt detta på grund av att farao envist vägrade släppa israeliterna.

BERÄTTELSE 33

Övergången över Röda havet

Mose delar Röda havet med Jehovas kraft och israeliterna går genom havet på torr mark.