Bara åtta människor överlevde floden, men de förökade sig, och efter en tid fanns det många tusen människor på jorden. När det gått 352 år efter floden, föddes Abraham. Vi får veta hur Gud höll sitt löfte och gav Abraham en son, som fick namnet Isak. Av Isaks två söner blev Jakob utvald av Gud.

Jakob hade en stor familj, 12 söner och några döttrar. Tio av Jakobs söner hatade sin yngre bror Josef och sålde honom som slav till Egypten. Senare blev Josef en mäktig styresman i Egypten. Under en svår hungersnöd prövade Josef sina bröder för att se om de hade ändrat sig. Slutligen flyttade Jakobs hela familj, israeliterna, till Egypten. Det hände 290 år efter Abrahams födelse.

Under de följande 215 åren bodde israeliterna i Egypten. Sedan Josef dött blev de slavar där. Med tiden föddes Mose, och Gud använde honom för att befria israeliterna ur Egypten. Del TVÅ omfattar sammanlagt 857 års historia.