ALLT gott vi har kommer från Gud. Han skapade solen, som ger oss ljus om dagen, och månen och stjärnorna, som lyser upp för oss om natten. Gud skapade också jorden som vi bor på.

Men solen, månen, stjärnorna och jorden var inte det första Gud skapade. Vet du vad han gjorde först? Gud skapade personer som liknade honom själv. Vi kan inte se de här personerna, alldeles som vi inte kan se Gud. I bibeln kallas de änglar. Gud skapade änglarna för att de skulle bo tillsammans med honom i himmelen.

Den första ängeln som Gud skapade var en särskild ängel. Han var Guds förste Son, och han arbetade tillsammans med sin Fader. Han hjälpte Gud att göra allt det andra: att skapa solen, månen, stjärnorna och också vår jord.

Hur såg jorden ut då? I början kunde ingen leva på den. Det var ett enda stort hav över hela jorden. Men Gud ville att det skulle bo människor på jorden. Därför började han bereda den för oss. Vad gjorde han?

Jo, först behövde jorden ljus. Gud gjorde det därför möjligt för ljuset från solen att skina på jorden. Han ordnade så att det kunde bli både natt och dag. Sedan gjorde Gud så att landet höjde sig över havsytan.

I början fanns det ingenting på land. Det såg ut som på bilden du ser här. Det fanns inga blommor, inga träd, inga djur. Det, fanns inte ens några fiskar i havet. Det var mycket mer Gud måste göra för att jorden skulle bli trivsam för djur och människor att leva på.