VAD skulle du tänka, om någon som kom emot dig var så lång att han räckte ända upp till taket i rummet? Det skulle vara en jätte! En gång i tiden fanns det verkligen jättar på jorden. Bibeln visar att deras fäder var änglar från himmelen. Men hur var det möjligt?

Du kommer säkert ihåg att den onde ängeln Satan var ute efter att ställa till svårigheter. Han försökte till och med få Guds änglar att bli onda. Med tiden lyssnade några av änglarna till Satan. De lämnade det arbete som Gud hade gett dem att göra i himmelen. De kom ner till jorden och gjorde mänskliga kroppar åt sig. Vet du varför?

Bibeln säger att dessa Guds söner såg de vackra kvinnorna på jorden och ville leva tillsammans med dem. De kom därför till jorden och gifte sig med kvinnor. Bibeln säger att det var fel, eftersom Gud skapat änglarna för att de skulle leva i himmelen.

De barn som änglarna och deras hustrur fick var annorlunda. Först kanske barnen inte såg så annorlunda ut, men de växte och blev större och större och starkare och starkare, tills de slutligen blev jättar.

De här jättarna var onda, och eftersom de var så stora och starka, förtryckte de människorna. De försökte tvinga alla att bli lika onda som de.

Enok var död, men nu fanns det åter en man på jorden som var god. Han hette Noa. Han gjorde alltid vad Gud ville att han skulle göra.

En dag talade Gud om för Noa att han snart skulle göra slut på alla onda människor. Men Gud skulle rädda Noa och hans familj och många av djuren. Vi skall se hur Gud gjorde det.