UTANFÖR Edens lustgård fick Adam och Eva många bekymmer. De måste arbeta hårt för att få mat. I stället för vackra fruktträd växte törnen och tistlar runt omkring dem. Det var vad som hände, när Adam och Eva inte lydde Gud och inte längre var hans vänner.

Vad som var ännu värre — Adam och Eva började dö. Du kommer nog ihåg att Gud hade varnat dem för att de skulle dö, om de åt frukten av ett visst träd. Redan samma dag de åt började de dö. Så dumt av dem att inte lyda Gud!

Alla Adams och Evas barn föddes efter det att Gud hade drivit ut föräldrarna ur Edens lustgård. Det betydde att barnen också måste bli gamla och dö.

Om Adam och Eva bara hade lytt Jehova, skulle de och deras barn ha levat ett lyckligt liv. De skulle alla ha kunnat leva för evigt i lycka på jorden. Ingen hade behövt bli gammal och sjuk. Ingen hade behövt dö.

Gud vill att människor skall leva för evigt i lycka, och han lovar att de en dag skall få göra det. Hela jorden kommer då att vara vacker, och människorna kommer att vara friska. Alla på jorden skall vara goda vänner med varandra och med Gud.

Eva var inte längre vän med Gud. När hon födde barn, hade hon det därför inte lätt. Hon fick smärtor. Att hon blev olydig mot Jehova gav henne verkligen många sorger och bekymmer. Håller du inte med om det?

Adam och Eva fick många söner och döttrar. När deras förste son föddes, gav de honom namnet Kain. Sin andre son kallade de Abel. Vad hände med dem? Vet du det?