Varifrån kommer himmelen och jorden? Hur kom solen, månen och stjärnorna till och allt det som finns på jorden? Bibeln ger det sanna svaret, när den säger att allt skapades av Gud. Vår bok börjar därför med bibliska berättelser om skapelsen.

Det första Gud skapade, får vi veta, var andar, personer som liknade honom. De kallas änglar. Men jorden skapades för oss människor. Gud gjorde därför mannen och kvinnan, Adam och Eva, och satte dem i en vacker trädgård. Men de blev olydiga mot Gud och fick inte fortsätta att leva.

Från Adams skapelse till den stora floden var det 1.656 år. Under den här tiden fanns det många onda personer. I himmelen fanns de osynliga andarna, Satan och hans onda änglar. På jorden levde Kain och många andra onda människor, bland annat några ovanligt starka män. Men det fanns också goda människor på jorden — Abel, Enok och Noa. I Del ETT läser vi om alla de här personerna och händelserna.