Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ett brev från den styrande kretsen

Ett brev från den styrande kretsen

Kära läsare!

Alla vi som tillber Jehova älskar hans ord, Bibeln. Vi är övertygade om att Bibeln är historiskt korrekt och innehåller bra vägledning och hjärtevärmande bevis för att Jehova älskar oss människor. (Psalm 119:105; Lukas 1:3; 1 Johannes 4:19) Vi vill verkligen att andra också ska få lära sig de värdefulla sanningar som finns i Guds ord. Och därför är vi glada att kunna ge ut den här boken – Min bok om Bibeln. Vill du veta lite om bokens upplägg?

Den här boken riktar sig i första hand till barn. Men den kan även hjälpa vuxna som vill lära sig mer om Bibeln. Bibeln är en bok för alla, och alla kan ha nytta av lärdomarna som lyfts fram. De kan hjälpa oss att bli verkligt lyckliga.

Boken börjar med skapelsen och den första familjen, och sedan följer vi människans historia framåt i tiden. Många ansträngningar har gjorts för att lägga fram bibelberättelserna på ett enkelt och tydligt sätt och, i den mån det varit möjligt, i den ordning händelserna ägde rum.

Tanken med den här boken är inte bara att återge Bibelns berättelser; syftet med texten och bilderna är att ge berättelserna liv och fånga känslan hos dem som porträtteras.

Den här publikationen hjälper oss att se att Bibeln är en bok om människor, sådana som valde att lyda Jehova och sådana som inte gjorde det, och den hjälper oss att upptäcka vad vi kan lära oss av deras exempel. (Romarna 15:4; 1 Korinthierna 10:6) Boken innehåller 14 delar. I början av varje del finns en sammanfattning av vad vi ska lära oss.

 Om du är förälder kan du och ditt barn läsa ett kapitel i taget och prata om bilderna. Ni skulle också kunna läsa bibelverserna som kapitlet grundar sig på. Hjälp ditt barn att förstå att allt ni lär er i boken verkligen kommer från Bibeln. Den här metoden kan också användas när man hjälper en vuxen att få en helhetsbild av Bibelns budskap.

Vi hoppas att den här publikationen ska hjälpa både gamla och unga med ödmjuka hjärtan att lära sig mer om Bibeln och hur den kan användas i vardagen. Det kan leda till att fler börjar tjäna Jehova och blir en del av hans älskade familj.

Era bröder

Jehovas vittnens styrande krets