I den här delen får vi läsa om några ungdomar, profeter och kungar som visade otroligt stark tro på Jehova: En liten israelitisk flicka i Syrien trodde att Jehovas profet kunde göra Naaman frisk. Profeten Elisa visade att han fullt och fast litade på att Jehova skulle skydda honom från fiendens armé. Översteprästen Jehojada satte sitt liv på spel för att skydda den unge Jehoas från hans onda farmor, Atalja. Kung Hiskia lät sig inte skrämmas av assyriernas hot, utan litade på att Jehova skulle rädda Jerusalem. Kung Josia utrotade falsk religion ur landet, reparerade templet och hjälpte nationen att börja tillbe Jehova igen.