Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok om Bibeln

 KAPITEL 27

De trotsade Jehova

De trotsade Jehova

Under tiden israeliterna var i vildmarken gjorde Kora, Datan och Abiram och 250 andra uppror. De sa till Mose: ”Vi är less på er! Varför ska du vara ledare, och varför ska just Aron vara överstepräst? Jehova tycker väl om oss alla, inte bara dig och Aron.” Jehova blev inte glad. Han såg det som att de vände sig emot honom.

Mose sa till Kora och dem på hans sida: ”Kom till tälthelgedomen i morgon, och ta med er skålar med rökelse. Jehova ska visa oss vem han har valt.”

Nästa dag gick Kora och de 250 männen och mötte Mose vid tälthelgedomen. Där började de bränna rökelse, något som bara prästerna fick göra. Jehova uppmanade Mose och Aron: ”Gå bort från Kora och hans män.”

Kora hade kommit till Mose vid tälthelgedomen, men Datan, Abiram och deras familjer hade vägrat att komma. Jehova sa till israeliterna att gå bort från Koras, Datans och Abirams tält. Israeliterna skyndade sig åt sidan, men Datan, Abiram och  deras familjer stod kvar. Plötsligt öppnade sig marken och slukade dem levande! Och vid tälthelgedomen kom eld från himlen och brände upp Kora och hans 250 män.

Sedan sa Jehova till Mose: ”Hämta en stav för varje stam, och på varje stav ska du skriva namnet på stammens ledare. På staven från Levis stam ska du skriva ’Aron’. Lägg dem sedan i tälthelgedomen. En av stavarna kommer att blomma, och namnet på den staven visar vem jag har valt.”

Dagen därpå tog Mose med sig stavarna tillbaka till stammarnas ledare. Då såg alla att Arons stav hade fått blommor och mogna mandlar. På det här sättet visade Jehova tydligt att han hade valt Aron till överstepräst.

”Var lydiga mot dem som har ledningen bland er och var fogliga.” (Hebréerna 13:17)

Ta reda på mer

TECKNADE SERIER

Kora gör uppror

Gjorde han uppror mot Mose och Aron, eller var det egentligen mot någon annan?

BIBELKORT

Bibelkort: Kora

Vi kan lära oss något viktigt av hans misstag.

STUDIEPROJEKT FÖR BARN

Israels läger

Klipp ut de olika bitarna och spela upp Bibelns berättelse om Kora.

LÅNGFILMER

Respektera Jehovas myndighet

Hur kan familj och vänner sätta ens lojalitet mot Gud på prov? Israeliterna ställdes inför den utmaningen när Kora gjorde uppror mot Mose.