Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok om Bibeln

 KAPITEL 8

Abraham och Sara lydde Gud

Abraham och Sara lydde Gud

I närheten av Babel fanns det en stad som hette Ur. Där trodde man på många olika gudar. Men det fanns en man i Ur som bara tjänade Jehova, och han hette Abraham.

Jehova sa till Abraham: ”Flytta och lämna dina släktingar, och gå till det land som jag ska visa dig.” Sedan lovade han: ”Du ska bli en stor nation, och jag ska se till att människor över hela jorden får det bra tack vare dig.”

Abraham visste inte riktigt vart Jehova ville att han skulle flytta. Men Abraham, hans fru Sara och hans pappa Tera lydde Jehova och tog sitt pick och pack och började den långa resan. Abraham litade på att Jehova skulle ta hand om dem.

 Abraham var 75 år när han och hans familj äntligen kom fram till den plats som Jehova ville visa dem. Det var Kanaans land, och där lovade Jehova Abraham: ”Jag ska ge hela det här landet till dina barn och ättlingar.” Men Abraham och Sara var gamla och hade inga barn. Så hur skulle Jehova hålla sitt löfte?

”I tro lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till en plats som han skulle få i arv; och han drog ut, fastän han inte visste vart han var på väg.” (Hebréerna 11:8)