Apostlarna lydde Jesus befallning om att predika de goda nyheterna över hela världen. År 47 skickade församlingen i Antiokia ut Paulus och Barnabas på en predikotur. De här två flitiga förkunnarna reste runt i hela Mindre Asien och besökte platser som Derbe, Lystra och Ikonion.

Paulus och Barnabas predikade för alla – ung som gammal, fattig som rik. Många förstod att det de hörde om Jesus Kristus var sant och började tro. Paulus och Barnabas åkte till Cypern och predikade för Sergius Paulus, som var styresman där. Då kom en trollkarl och försökte sätta stopp för dem. Aposteln Paulus sa till honom: ”Du är Jehovas fiende!” Då blev trollkarlen blind! När Sergius Paulus såg det här underverket blev han troende.

Paulus och Barnabas predikade överallt – från hus till hus, på gator och torg, i skolor och synagogor. En gång när de botade en förlamad man i Lystra började folket att tro att Paulus och Barnabas var gudar. De försökte tillbe dem, men Paulus och Barnabas hindrade dem och sa: ”Vi är ju bara människor! Det är Gud ni ska tjäna!” Senare kom några judar dit och lyckades övertyga folket om att Paulus var ond. Då kastade folket stenar på honom tills de trodde att han var död. De släpade ut honom ur staden och lämnade honom där. Men Paulus var inte död. Vännerna från församlingen kom dit så fort de kunde. De hjälpte honom tillbaka till staden, och senare reste Paulus tillbaka till Antiokia.

År 49 åkte Paulus på en annan predikotur. Han åkte tillbaka till Mindre Asien och hälsade på hos vännerna där, och sedan reste  han ända till Europa för att predika. Han reste till Aten, Efesos, Filippi, Thessalonike och andra platser. Lukas, Silas och en ung man som hette Timoteus följde med Paulus på hans resa. De arbetade tillsammans för att bilda församlingar och hjälpa dem att bli starka. I Korinth stannade Paulus i ett och ett halvt år för att hjälpa de kristna där. Han predikade, undervisade och skrev dessutom brev till olika församlingar. Han jobbade även som tältmakare. Men efter en tid reste han tillbaka till Antiokia.

År 52 gjorde Paulus en tredje predikotur, och då började han i Mindre Asien. Han reste till Filippi i norr och ända ner till Korinth. I flera år var Paulus i Efesos, och där undervisade och botade han människor. Han hjälpte församlingen väldigt mycket. Varje dag brukade han gå till en skolsal och hålla tal för folket. Många lyssnade och förändrade sina liv. Till slut reste Paulus tillbaka till Jerusalem efter att ha predikat de goda nyheterna i många, många länder.

”Gå därför och gör människor från alla nationer till mina lärjungar.” (Matteus 28:19)