Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok om Bibeln

 KAPITEL 96

Jesus väljer Saul

Jesus väljer Saul

Saul var romersk medborgare och född i Tarsos. Han var farisé och expert på judisk lag. Saul hatade verkligen de kristna, och han släpade ut dem ur deras hus och kastade dem i fängelse. Han stod till och med och tittade på när lärjungen Stefanus stenades till döds.

Men Saul nöjde sig inte med att gripa de kristna bara i Jerusalem. Han bad översteprästen skicka honom till staden Damaskus så han kunde förfölja de kristna där också. När Saul närmade sig staden blev han bländad av ett starkt ljus. Han föll omkull och hörde en röst som sa: ”Saul, varför förföljer du mig?” Saul frågade: ”Vem är du?” ”Jag är Jesus”, svarade rösten. ”Gå till Damaskus. Där kommer du att få veta vad du ska göra.” I samma ögonblick blev Saul blind, så någon fick ta hans hand och leda honom in i staden.

I Damaskus fanns en kristen som hette Ananias. Jesus sa till honom i en syn: ”Gå hem till Judas som bor på Raka gatan och fråga efter Saul.” Ananias sa: ”Herre, jag har hört om honom. Han kastar ju dina lärjungar i fängelse!” Men Jesus sa: ”Gå till honom, för jag har valt ut honom till att predika de goda nyheterna för många nationer.”

Ananias hittade Saul och sa till honom: ”Saul, min bror, Jesus har skickat mig för att du ska få synen tillbaka.” Plötsligt kunde Saul se igen! Han fick lära sig om Jesus och blev kristen och döpt. Sedan började han predika i synagogorna med andra kristna. Kan du tänka dig hur chockade judarna måste ha blivit när de fick  se Saul undervisa om Jesus? De sa: ”Visst var det han som brukade förfölja Jesus lärjungar?”

Saul predikade i tre år i Damaskus. Judarna hatade Saul och planerade att döda honom. Men några i församlingen fick höra om deras onda plan och hjälpte Saul att fly. De satte honom i en stor korg och firade ner honom genom ett hål i stadsmuren.

Saul gick till Jerusalem och försökte få kontakt med församlingen där. Men de var rädda för honom. Då tog en snäll lärjunge som hette Barnabas med honom till apostlarna och övertygade dem om att han verkligen hade ändrat sig. Saul började flitigt predika de goda nyheterna tillsammans med församlingen i Jerusalem. Saul kallades senare Paulus.

”Kristus Jesus kom till världen för att rädda syndare. Av dem är jag den värste.” (1 Timoteus 1:15)