Jesus undervisade om himmelriket. Han lärde också människor att be om att Guds namn skulle bli upphöjt, att hans rike skulle komma och att hans vilja skulle ske på jorden. Som förälder kan du förklara för ditt barn vad den här bönen betyder för oss. Jesus var alltid lojal mot Jehova och lät sig aldrig knäckas av Satan. Jesus valde ut några apostlar, och de blev de första som fick ingå i Guds rike. Belys att Jesus verkligen brann för sann tillbedjan. Han ville hjälpa andra och botade sjuka, mättade hungriga och gav till och med människor livet tillbaka. Med hjälp av de här underverken visade han vad riket kommer att göra för mänskligheten.