Kejsar Augustus styrde över det romerska riket, och han befallde att alla judar skulle registrera sig i den stad där de var födda. Maria skulle snart få sin bebis, men trots det gav sig Josef och Maria av till Betlehem, som var Josefs hemstad.

När de kom fram till Betlehem fanns det ingenstans att bo. Det enda de kunde hitta var ett stall, och där födde Maria sin lille son, Jesus. Hon lindade in honom i mjuka tyger och lade honom försiktigt i en krubba.

Det var mitt i natten, och i närheten av Betlehem fanns några herdar som vaktade sina hjordar. Plötsligt stod en ängel framför dem, och ett underbart ljus från Jehova omgav dem. Herdarna blev vettskrämda, men ängeln sa: ”Var inte rädda. Jag har en spännande nyhet att berätta: i dag har Messias  fötts i Betlehem!” I samma ögonblick dök massor av änglar upp. Och de ropade: ”Ära Gud i himlen, och låt det vara frid på jorden.” Sedan försvann änglarna. Hur reagerade herdarna?

De sa till varandra: ”Kom! Vi måste gå till Betlehem direkt!” De skyndade sig dit och hittade Josef, Maria och deras nyfödde bebis i stallet.

Alla som hörde om vad ängeln hade sagt till herdarna förundrade sig. Maria tänkte djupt på ängelns ord och skulle aldrig glömma dem. Herdarna gick tillbaka till sina hjordar samtidigt som de tackade Jehova för allt de hade sett och hört.

”Jag har inte kommit på eget initiativ, nej, det är Gud som har sänt mig.” (Johannes 8:42)