Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok om Bibeln

 KAPITEL 59

Fyra ungdomar som lydde Jehova

Fyra ungdomar som lydde Jehova

Nebukadnessar tog Judas furstar till Babylon. Hovmannen Aspenas fick ansvaret för dem, och han fick även i uppdrag att hitta de friskaste och smartaste killarna bland dem. De skulle utbildas i tre år och övas upp för att bli viktiga styresmän i Babylon. Han skulle se till att de lärde sig läsa, skriva och prata Babylons språk, akkadiska. Dessutom skulle de äta samma fina mat som kungen och hovet. Fyra av killarna hette Daniel, Hananja, Misael och Asarja. Men Aspenas gav dem babyloniska namn och kallade dem Beltesassar, Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Skulle utbildningen få dem att sluta tjäna Jehova?

 De fyra ungdomarna hade bestämt sig för att vara lojala. De visste att den kungliga maten innehöll sådant som var förbjudet enligt Jehovas lag. Därför sa de till Aspenas: ”Snälla, tvinga oss inte att äta kungens mat.” Men han svarade: ”Om kungen märker att ni inte ser starka och friska ut för att ni inte har ätit ordentligt kommer han att döda mig!”

Då fick Daniel en idé. Han gick till övervakaren som tog hand om dem och sa: ”Snälla, ge oss bara grönsaker och vatten i tio dagar, och jämför oss sedan med dem som äter kungens mat.” Övervakaren gick med på förslaget.

När testet på tio dagar var över såg Daniel och hans tre kompisar mycket friskare ut än de andra killarna. Jehova var glad för att de hade lytt honom. Och han belönade Daniel med vishet till att förstå drömmar och syner.

När utbildningen var slut gick Aspenas till Nebukadnessar med ungdomarna. Kungen pratade med dem och lade märke till att Daniel, Hananja, Misael och Asarja var de friskaste och smartaste av dem alla. Han valde ut dem till att ingå i det kungliga hovet, och han frågade dem ofta om råd i viktiga saker. Jehova hade gjort dem klokare än alla kungens visa män och magiker.

Trots att Daniel, Hananja, Misael och Asarja bodde i ett främmande land glömde de inte att de tillhörde Jehovas folk. Kommer du också att komma ihåg Jehova, även om dina föräldrar inte är med?

”Låt aldrig någon se ner på dig för att du är ung. Bli i stället ett föredöme för de trogna i tal, uppförande, kärlek, tro och renhet.” (1 Timoteus 4:12)