Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Min bok om Bibeln

Den här barnboken tar med både gamla och unga på en resa genom tiden. Följ med från början! Vi börjar med skapelsen, färdas vidare till Jesus tid och blickar sedan in i framtiden då Guds rike styr.

Ett brev från den styrande kretsen

Hur kan man använda den här boken?

KAPITEL 1

Gud gjorde himlen och jorden

Bibeln säger att Gud skapade himlen och jorden. Men vet du vem han skapade före allt annat?

KAPITEL 2

Gud skapade de två första människorna

Gud skapade den första mannen och den första kvinnan och lät dem bo i Edens trädgård. De skulle bilda familj och göra hela jorden till ett paradis.

KAPITEL 3

Adam och Eva var olydiga

Varför var ett av träden i Edens trädgård speciellt? Vad fick Eva att äta av frukten på det?

KAPITEL 4

Han hatade sin bror

Gud tyckte om Abels offer, men inte Kains. Kain blev rasande och gjorde något fruktansvärt.

KAPITEL 5

Noas ark

Olydiga änglar gifte sig med kvinnor på jorden. Deras söner blev våldsamma jättar. Men Noa skilde sig från alla andra – han älskade och lydde Gud.

KAPITEL 6

De fick se en ny värld

Det regnade i 40 dagar och 40 nätter. Noa och hans familj var i arken i över ett år. Till slut sa Gud att de kunde gå ut.

KAPITEL 7

Babels torn

Människor bestämde sig för att bygga en stad med ett torn som skulle nå ända till himlen. Varför gjorde Gud så att de började prata olika språk?

KAPITEL 8

Abraham och Sara lydde Gud

Varför flyttade Abraham och Sara från Ur för att i stället leva som nomader i Kanaans land?

KAPITEL 9

En efterlängtad pojke

Hur skulle Gud uppfylla sitt löfte till Abraham? Var det genom Isak eller Ismael?

KAPITEL 10

Lots fru såg sig tillbaka

Gud fick det att regna eld och svavel över städerna Sodom och Gomorra. Varför blev de förstörda? Varför ska vi tänka på vad som hände Lots fru?

KAPITEL 11

Han visade tro

Gud sa till Abraham: ”Jag vill att du offrar din älskade son på ett berg i landet Moria.” Hur skulle Abraham reagera i den här svåra situationen?

KAPITEL 12

Jakob fick arvet

Isak och Rebecka fick tvillingar. Esau var äldst och skulle få ett speciellt arv. Varför gav han bort det för en skål med mat?

KAPITEL 13

Jakob och Esau blir vänner igen

Varför blev Jakob välsignad av en ängel? Vad gjorde Jakob för att bli sams med Esau igen?

KAPITEL 14

En slav som ville lyda Gud

Josef fick lida fastän han gjorde det som var rätt. Varför det?

KAPITEL 15

Jehova glömde inte Josef

Josef var långt ifrån sin familj, men Gud var med honom.

KAPITEL 16

Vem var Job?

Han lydde Jehova även när det var svårt.

KAPITEL 17

Mose valde att tjäna Jehova

Tack vare sin smarta plan kunde Moses mamma rädda sin lille pojke.

KAPITEL 18

Den brinnande busken

Hur kunde busken brinna utan att brinna upp?

KAPITEL 19

De tre första plågorna

Farao var för stolt för att släppa israeliterna. Han gav inte med sig och störtade sitt folk i fördärvet.

KAPITEL 20

Fler plågor

Hur var plåga fyra till nio annorlunda jämfört med de tre första?

KAPITEL 21

Den tionde plågan

Den tionde plågan var så hemsk att den stolte farao till slut gav med sig.

KAPITEL 22

Underverket vid Röda havet

Farao överlevde de tio plågorna, men överlevde han det här underverket?

KAPITEL 23

Ett löfte till Jehova

Israeliterna gav ett särskilt löfte till Jehova när de låg lägrade vid berget Sinai.

KAPITEL 24

De bröt sitt löfte

Mose fick de 10 buden, men samtidigt begick folket en fruktansvärd synd.

KAPITEL 25

En plats för tillbedjan

I det här speciella tältet stod förbundets ark.

KAPITEL 26

De tolv spionerna

Josua och Kaleb var annorlunda jämfört med de andra tio spionerna som undersökte Kanaans land.

KAPITEL 27

De trotsade Jehova

Kora, Datan, Abiram och 250 andra insåg inte en viktig sak om Jehova.

KAPITEL 28

Bileams åsna pratar!

Åsnan såg någon som Bileam inte kunde se.

KAPITEL 29

Jehova valde Josua

Gud gav Josua några råd som även kan hjälpa oss i dag.

KAPITEL 30

Rahab gömde spionerna

Jerikos murar rasade, men Rahabs hus klarade sig trots att det låg på muren.

KAPITEL 31

Josua och gibeoniterna

Josua bad till Gud om att solen skulle stå stilla. Svarade han?

KAPITEL 32

En ny ledare och två modiga kvinnor

Josua dog och israeliterna började tillbe falska gudar. Livet blev svårt, men Jehova använde domaren Barak, profetissan Debora och kvinnan Jael för att hjälpa dem.

KAPITEL 33

Rut och Noomi

Två kvinnor som hade förlorat sina män återvände till Israel. Rut var den ena av dem, och när hon gick för att arbeta på fälten lade Boas märke till henne.

KAPITEL 34

Gideon besegrar midjaniterna

Midjaniterna hade gjort livet svårt för israeliterna, så de bad Jehova om hjälp. Hur kunde Gideons lilla armé besegra en fiendehär på 135 000 soldater?

KAPITEL 35

Hanna ber om en son

Elkana tar med sig Hanna, Peninna och barnen till tälthelgedomen i Silo för att tillbe. När de är där ber Hanna Jehova om en son, och ett år senare föds Samuel.

KAPITEL 36

Jeftas löfte

Vilket löfte gav Jefta, och varför? Hur reagerade Jeftas dotter på hans löfte?

KAPITEL 37

Jehova ropar på Samuel

Översteprästen Elis två söner var präster vid tälthelgedomen, men de lydde inte Guds lagar. Samuel var inte som de, och en natt talade Jehova till honom.

KAPITEL 38

Jehova gjorde Simson stark

Gud gjorde Simson stark så att han kunde slåss mot filistéerna. Men Simson tog ett dåligt beslut som gjorde att de kunde ta fast honom.

KAPITEL 39

Israels förste kung

Gud hade gett israeliterna domare till att leda dem, men de ville ha en kung i stället. Samuel gjorde Saul till kung. Men Jehova förkastade senare Saul. Varför?

KAPITEL 40

David och Goljat

Jehova väljer ut David till att bli Israels näste kung, och David visar snart att han var ett bra val.

KAPITEL 41

David och Saul

Varför hatar en av dessa två män den andre, och hur uppträder den som blir hatad?

KAPITEL 42

Jonatan var modig och lojal

Kungens son blir Davids bäste vän.

KAPITEL 43

Kung Davids synd

Ett dåligt beslut leder till många problem.

KAPITEL 44

Ett tempel för Jehova

Gud ger Salomo det han ber om och mycket mer.

KAPITEL 45

Riket delas i två

Många israeliter slutade tillbe Jehova.

KAPITEL 46

Utmaningen på berget Karmel

Vem är den sanne Guden, Jehova eller Baal?

KAPITEL 47

Jehova styrkte Elia

Tror du att han kan styrka dig också?

KAPITEL 48

En liten pojke får liv igen

Det sker två underverk i samma hus.

KAPITEL 49

En ond drottning blir straffad

Isebel såg till att israeliten Nabot blev dödad och stal hans vingård. Men Jehova såg orättvisan.

KAPITEL 50

Jehosafat ber Jehova om skydd

Den gode kungen Jehosafat ber till Gud när Juda hotas av fiendenationer.

KAPITEL 51

Krigaren och den lilla flickan

En liten israelisk flicka berättar för sin husmor om Jehovas stora kraft, och det leder till ett fantastiskt underverk.

KAPITEL 52

En armé av eld

Vad gör att Elisas medhjälpare inser att det är fler med dem än med fienderna?

KAPITEL 53

Jehojada handlar modigt

En lojal präst sätter sig upp mot en ond drottning.

KAPITEL 54

Jehova hade tålamod med Jona

Vad ledde fram till att Guds profet slukades av en stor fisk? Hur kom han ut? Läs om vad Jehova ville lära honom.

KAPITEL 55

En ängel hjälper Hiskia

Fienderna säger att Jehova inte kan rädda sitt folk, men de vet inte hur fel de har.

KAPITEL 56

Josia älskade Guds lag

Josia blir kung i Juda när han är 8 år, och han hjälper folket att börja tillbe Jehova igen.

KAPITEL 57

Jehova väljer Jeremia till profet

Det som den unge Jeremia sa gjorde de äldste arga.

KAPITEL 58

Jerusalem förstörs

Jehova lämnar Judas folk åt sig själva eftersom de fortsätter att tillbe falska gudar.

KAPITEL 59

Fyra ungdomar som lydde Jehova

Trots att de fyra unga judarna är vid Babylons kungliga hov fortsätter de lojalt att tjäna Jehova.

KAPITEL 60

Ett rike som alltid ska finnas kvar

Daniel förklarar vad Nebukadnessars konstiga dröm betyder.

KAPITEL 61

De vägrade böja sig ner

För Sadrak, Mesak och Abed-Nego fanns det inte på världskartan att de skulle tillbe den babyloniska kungens staty.

KAPITEL 62

Ett stort träd

Nebukadnessars dröm handlar om hans egen framtid.

KAPITEL 63

Texten på väggen

När dyker den här märkliga texten upp, och vad betyder den?

KAPITEL 64

Daniel i lejongropen

Be till Jehova varje dag som Daniel gjorde.

KAPITEL 65

Ester räddar sitt folk

En utländsk föräldralös tjej blir Persiens drottning.

KAPITEL 66

Esra undervisade om Guds lag

Sedan israeliterna lyssnat till Esra avlägger de ett löfte till Gud.

KAPITEL 67

Jerusalems murar

Nehemja fick reda på att fiender planerade att attackera Jerusalem. Varför blev han inte rädd?

KAPITEL 68

Elisabet får barn

Varför är Sakarja stum fram tills han får en son?

KAPITEL 69

Maria får besök av Gabriel

Han gav henne ett budskap som förändrade hela hennes liv.

KAPITEL 70

Änglar ropar ut att Jesus har fötts

Herdarna som hörde nyheten reagerade genast positivt.

KAPITEL 71

Jehova skyddade Jesus

En ond kung ville döda Jesus.

KAPITEL 72

Jesus som ung

Varför blev lärarna i templet så imponerade av Jesus?

KAPITEL 73

Johannes gör människor redo för Jesus

Johannes blev profet när han blev stor. Han förkunnade att Messias skulle komma. Hur reagerade folket på hans budskap?

KAPITEL 74

Jesus blir Messias

Vad menade Johannes döparen när han sa att Jesus var ”Guds lamm”?

KAPITEL 75

Djävulen testar Jesus

Tre gånger försöker Djävulen sätta Jesus på prov. Hur svarar Jesus när Satan försöker fresta honom?

KAPITEL 76

Jesus gör rent hus i templet

Vad fick Jesus att driva ut djuren ur templet och välta borden för dem som växlade pengar?

KAPITEL 77

Kvinnan vid brunnen

En samarisk kvinna vid Jakobs brunn blir förvånad när Jesus börjar prata med henne. Varför det? Och vad fick hon höra som ingen annan hade hört?

KAPITEL 78

Jesus predikar om Guds rike

Jesus uppmuntrar några av sina lärjungar att bli ”människofiskare”. Senare övar han upp 70 av sina efterföljare till att predika de goda nyheterna.

KAPITEL 79

Jesus gör många underverk

Människor kom ständigt och jämt till Jesus med sjuka som ville bli friska. Han botade dem och gav till och med en liten flicka livet tillbaka.

KAPITEL 80

Jesus väljer tolv apostlar

Vad skulle de tolv apostlarna göra? Kommer du ihåg vad de hette?

KAPITEL 81

Bergspredikan

Jesus berättar värdefulla lärdomar för dem som har samlats.

KAPITEL 82

Jesus lär sina lärjungar hur man ber

Vad sa Jesus att hans lärjungar kunde be om?

KAPITEL 83

Jesus ger mat till flera tusen

Vad lär det här underverket oss om Jesus och Jehova?

KAPITEL 84

Jesus går på vatten

Vad tror du apostlarna tänkte när de såg det här miraklet?

KAPITEL 85

Jesus botar på sabbaten

Varför tycker inte alla att det Jesus gör är bra?

KAPITEL 86

Lasarus får liv igen

Jesus börjar gråta när han ser hur ledsen Maria är. Men sorgen vänds snart i glädje.

KAPITEL 87

Den sista måltiden

Jesus ger sina apostlar några väldigt viktiga instruktioner under deras sista måltid tillsammans.

KAPITEL 88

Jesus blir gripen

Judas Iskariot leder en mobb med påkar och svärd till Getsemane trädgård för att gripa Jesus.

KAPITEL 89

Petrus förnekar Jesus

Vad händer på gården utanför Kaifas hus? Och vad händer med Jesus inne i huset?

KAPITEL 90

Jesus dör på Golgota

Varför befaller Pilatus att Jesus ska dödas?

KAPITEL 91

Jesus uppstår

Vilka otroliga saker händer under dagarna efter Jesus död?

KAPITEL 92

Jesus visar sig för fiskare

Hur fångar Jesus deras uppmärksamhet?

KAPITEL 93

Jesus återvänder till himlen

Men strax före det ger han lärjungarna några väldigt viktigt anvisningar.

KAPITEL 94

Lärjungarna får helig ande

Vilken fantastisk förmåga får lärjungarna genom den heliga anden?

KAPITEL 95

Inget kunde stoppa dem

De religiösa ledare som dödade Jesus försöker nu få tyst på hans lärjungar. Men de har ingen framgång.

KAPITEL 96

Jesus väljer Saul

Saul är en aggressiv fiende till de kristna, men det blir det snart ändring på.

KAPITEL 97

Cornelius får helig ande

Varför säger Gud att Petrus ska gå hem till någon som inte är judisk?

KAPITEL 98

Människor överallt blir kristna

Aposteln Paulus och hans missionärskompisar börjar predika i avlägsna länder.

KAPITEL 99

En fängelsevakt får höra om sanningen

En demon, en jordbävning och ett svärd ingår i den här spännande berättelsen.

KAPITEL 100

Paulus och Timoteus

De var nära vänner och predikade tillsammans i många år.

KAPITEL 101

Paulus skickas till Rom

Det är en farofylld resa, men inga svårigheter biter på Paulus.

KAPITEL 102

Johannes syner av framtiden

Jesus låter Johannes se flera händelser som kommer att äga rum i framtiden.

KAPITEL 103

”Vi ber att ditt rike ska komma”

Aposteln Johannes fick se hur Guds rike kommer att förändra livet för alla som lever på jorden.