Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

 AVSNITT 12

Vishet från Gud

Vishet från Gud

Ordspråksboken är en samling gudomliga visdomsord. De flesta är skrivna av kung Salomo och innehåller praktiska råd för vardagslivet.

ÄR JEHOVA en vis härskare? Det kan vi få svar på om vi tittar lite närmare på hans råd till oss människor. Fungerar de i praktiken? Blir livet bättre och mer meningsfullt om man följer dem? Den vise kung Salomo skrev flera hundra ordspråk som berör praktiskt taget alla områden i livet. Här är några exempel:

Att lita på Gud. För att kunna ha ett bra förhållande till Jehova måste man lita på honom. Salomo skrev: ”Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar raka.” (Ordspråksboken 3:5, 6) När man förtröstar på Jehova genom att följa hans vägledning och göra hans vilja får livet mening. Då gläder man Jehovas hjärta och medverkar till att besvara anklagelserna från hans motståndare, Satan. (Ordspråksboken 27:11)

Att ha goda relationer. Gud ger män, hustrur och barn fina råd som är mer aktuella än någonsin. Han uppmanar äkta män att vara trogna mot sina hustrur. Han säger: ”Gläd dig tillsammans med din ungdoms hustru.” (Ordspråksboken 5:18–20) Ordspråksboken ger också en fin beskrivning av en hustru som vinner sin mans och sina barns uppskattning och respekt. (Ordspråksboken, kapitel 31) Och barn får uppmaningen att lyda sina föräldrar. (Ordspråksboken 6:20) Den här boken visar också att det är viktigt att ha vänner, eftersom man kan bli självupptagen om man isolerar sig. (Ordspråksboken 18:1) Men vänner kan påverka oss positivt eller negativt, så det är mycket viktigt att välja rätt vänner. (Ordspråksboken 13:20; 17:17)

Att ta hand om sig själv. Ordspråksboken innehåller också ovärderliga råd som kan vara till hjälp för oss på det personliga planet. Den hjälper oss till exempel att undvika alkoholmissbruk, att utveckla goda vanor som bidrar till god hälsa och att bli mer arbetsamma. (Ordspråksboken 6:6; 14:30; 20:1) Den säger att det kan sluta mycket illa om man litar på rådgivning som inte stämmer med Guds principer. (Ordspråksboken 14:12) Ordspråksboken säger också: ”Hjärtat styr ditt liv.” (Ordspråksboken 4:23, Bibel 2000) Det visar hur viktigt det är att vi skyddar vårt hjärta, vår inre människa, mot sådant som påverkar oss negativt.

Miljoner människor i hela världen har upptäckt att man får ett bättre liv när man tillämpar sådana råd. Därför inser de att Jehova är en vis Gud, och därför vill de gärna följa hans vägledning.

Baserat på Ordspråksboken.