Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 26

Jorden blir ett paradis igen

Jorden blir ett paradis igen

Jehova helgar sitt namn, försvarar sin rätt att styra och avlägsnar all ondska med hjälp av det messianska riket.

I UPPENBARELSEBOKEN, Bibelns sista bok, får hela mänskligheten ett framtidshopp. Den här boken skrevs av aposteln Johannes och innehåller olika syner som beskriver hur Jehova uppfyller alla sina löften.

I den första synen berömmer och tillrättavisar den uppståndne Jesus olika församlingar. I nästa syn får Johannes se Guds tron i himlen, och andevarelser som lovprisar Gud.

Gud fortsätter att genomföra sin vilja och ger Lammet, Jesus Kristus, en skriftrulle med sju sigill. När de fyra första sigillen bryts stormar olika hästar och ryttare fram på världsscenen. Den förste ryttaren är Jesus, som är krönt till kung och rider på en vit häst. Han följs av fler ryttare på hästar i andra färger. Ryttarna är symboler för krig, svält och sjukdomar – företeelser som kännetecknar de sista dagarna för den här världsordningen. När det sjunde sigillet bryts ljuder sju trumpeter, symboler för Guds domsbudskap. Detta leder till sju symboliska plågor som är uttryck för Guds vrede.

Guds rike, som symboliseras av en nyfödd liten pojke, upprättas i himlen. Krig bryter ut, och Satan och hans onda änglar kastas ner till jorden. ”Ve jorden”, säger en hög röst. Djävulen är rasande, eftersom han vet att hans tid snart är ute. (Uppenbarelseboken 12:12)

Johannes ser Jesus i himlen, återigen i form av ett lamm, och tillsammans med honom ser han 144 000 som valts ut bland människorna. De ska ”härska som kungar” tillsammans med Jesus. I Uppenbarelseboken får vi alltså veta att avkommans andra del består av 144 000. (Uppenbarelseboken 14:1; 20:6)

Jordens härskare samlas till ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”, som kallas Harmageddon. De för krig mot ryttaren på den vita hästen – Jesus, som leder sina styrkor i himlen. Alla styresmän i den här världen avlägsnas. Satan binds, och de 144 000 regerar sedan över jorden ”tillsammans med Kristus i tusen år”. Efter de tusen åren tillintetgörs Satan. (Uppenbarelseboken 16:14; 20:4)

Vad kommer det här tusenårsriket som styrs av Kristus och hans medregenter att innebära för alla trogna människor? Johannes skriver att Jehova ”skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:4) Jorden blir äntligen ett paradis igen!

I och med Uppenbarelseboken fullbordas Bibelns budskap. Genom sitt messianska rike har Jehova helgat sitt namn, och hans ställning som den högste i universum har försvarats för all evighet.

Baserat på Uppenbarelseboken.