Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

 AVSNITT 25

Råd om tro, uppförande och kärlek

Råd om tro, uppförande och kärlek

Jakob, Petrus, Johannes och Judas skriver brev för att uppmuntra sina medtroende.

JAKOB och Judas var halvbröder till Jesus, och Petrus och Johannes var två av Jesu tolv apostlar. De här fyra männen skrev allt som allt sju brev som hör till de kristna grekiska skrifterna. Vart och ett av breven har fått namn efter skribenten. De här breven, som skrevs under inspiration från Jehova, skulle hjälpa de kristna att förbli trogna mot honom och att ha hans rike för ögonen.

Visa tro. Det räcker inte med att bara säga att man har tro. Sann tro motiverar till handlingar. Jakob skriver att ”tron utan gärningar [är] död”. (Jakob 2:26) Om man handlar i tro när man utsätts för prövningar bygger man upp sin uthållighet. Man måste be Gud om vishet och verkligen lita på att man kommer att få den. Om man håller ut under prövningar får man Guds godkännande. (Jakob 1:2–6, 12) När någon som tillber Jehova Gud är trogen och lojal mot honom rör det hans hjärta. Jakob skriver: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8)

En kristen måste ha en stark tro som hjälper honom att stå emot frestelser och omoraliskt inflytande. Det dåliga moraliska samhällsklimatet fick Judas att uppmana sina medtroende att ”kämpa hårt” för tron. (Judas, vers 3)

Bevara ett gott uppförande. Jehova förväntar att de som tillber honom ska vara heliga, dvs. rena i alla avseenden. Petrus skriver: ”Bli heliga i allt ert uppförande, eftersom det står skrivet: ’Ni skall vara heliga, ty jag [Jehova] är helig.’” (1 Petrus 1:15, 16) De kristna har ett bra exempel att följa. ”Kristus led för er och efterlämnade åt er en förebild, för att ni skulle följa tätt i hans fotspår”, säger Petrus. (1 Petrus 2:21) De kristna kanske får lida för att de följer Guds normer, men de bevarar ”ett gott samvete”. (1 Petrus 3:16, 17) Petrus uppmanar de kristna att vara upptagna med ”gärningar som hör ett heligt uppförande och gudhängivenhet till”, medan de väntar på Guds domsdag och den utlovade nya världen ”där rättfärdighet skall bo”. (2 Petrus 3:11–13)

”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8)

Visa kärlek. ”Gud är kärlek”, skriver Johannes. Han framhåller att Gud visade oss stor kärlek genom att låta Jesus bli ett ”försoningsoffer för våra synder”. Hur bör de kristna reagera på det? Johannes förklarar: ”Ni älskade, om det är så Gud har älskat oss, då är vi själva skyldiga att älska varandra.” (1 Johannes 4:8–11) Ett sätt att visa kärlek är att vara gästfri mot medtroende. (3 Johannes, vers 5–8)

Men hur kan kristna visa att de älskar Jehova? Johannes svarar: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande.” (1 Johannes 5:3; 2 Johannes, vers 6) De som lyder Gud försäkras alltså om att han kommer att fortsätta att älska dem och att de har ”utsikt till evigt liv”. (Judas, vers 21)

Baserat på Jakob; 1 Petrus; 2 Petrus; 1 Johannes; 2 Johannes; 3 Johannes och Judas.