Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Tidslinje

Tidslinje
 1. ”I begynnelsen ...”

 2. 4026 f.v.t. Adam skapas

 3.  3096 f.v.t. Adam dör

 4.  2370 f.v.t. Översvämningen börjar

 5.  2018 f.v.t. Abraham föds

 6. 1943 f.v.t. Förbundet med Abraham

 7.  1750 f.v.t. Josef säljs som slav

 8.  före 1613 f.v.t. Job blir prövad

 9.  1513 f.v.t. Uttåget ur Egypten

 10.  1473 f.v.t. Israeliterna går in i Kanaan under Josuas ledning

 11. 1467 f.v.t. Merparten av Kanaan erövrad

 12.  1117 f.v.t. Saul utses till kung

 13.  1070 f.v.t. Gud ger David löftet om ett rike

 14. 1037 f.v.t. Salomo blir kung

 15. 1027 f.v.t. Templet i Jerusalem färdigt

 16. ca 1020 f.v.t. Höga Visan fullbordad

 17.  997 f.v.t. Israel delas upp i två riken

 18.  ca 717 f.v.t. Ordspråksboken fullbordad

 19.  607 f.v.t. Jerusalem förstörs; judarnas exil i Babylon börjar

 20.  539 f.v.t. Cyrus intar Babylon

 21. 537 f.v.t. Judar i exil återvänder till Jerusalem

 22. 455 f.v.t. Jerusalems murar återuppbyggda;  de 69 årsveckorna börjar

 23. Efter 443 f.v.t. Malaki fullbordar sin profetiska bok

 24.  ca 2 f.v.t. Jesus föds

 25. 29 v.t. Jesus blir döpt  Jesus börjar predika om Guds rike

 26. 31 v.t. Jesus väljer sina tolv apostlar; håller bergspredikan

 27.  32 v.t. Jesus uppväcker Lasarus

 28.  14 nisan 33 v.t. Jesus dödas

 29. 16 nisan 33 v.t. Jesus uppväcks

 30.  6 sivan 33 v.t. Pingsten; helig ande utgjuts (månaden sivan motsvarar en del av maj och en del av juni)

 31. 36 v.t. Cornelius blir kristen

 32.  ca 47–48 v.t. Paulus första missionsresa

 33. ca 49–52 v.t. Paulus andra missionsresa

 34. ca 52–56 v.t. Paulus tredje missionsresa

 35.  ca 60–61 v.t. Paulus skriver brev i fångenskap i Rom

 36.  före 62 v.t. Jesu halvbror Jakob skriver sitt brev

 37.  66 v.t. Judarna gör uppror mot Rom

 38. 70 v.t. Jerusalem och templet förstörs av romarna

 39.  ca 96 v.t. Johannes skriver Uppenbarelseboken

 40. ca 100 v.t. Johannes, den siste aposteln, dör