Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 10

Den vise kung Salomo

Den vise kung Salomo

Jehova ger Salomo stor vishet. Under Salomos regering är det fred i landet, och israeliterna har mycket goda levnadsförhållanden.

HUR skulle det vara om både invånarna och makthavaren i ett land lydde Jehova som sin härskare och följde hans lagar? Svaret på det gavs under kung Salomos 40-åriga regering.

Innan David dog utnämnde han sin son Salomo till efterträdare. I en dröm uppmanade Gud Salomo att be honom om något. Salomo bad om vishet och kunskap för att kunna döma folket på ett klokt och förståndigt sätt. Jehova tyckte om Salomos begäran och gav honom ”ett vist och förståndigt hjärta”. Jehova lovade honom också rikedom, ära och ett långt liv om han fortsatte att rätta sig efter Jehovas bud.

Salomo blev berömd för sina visa beslut. Vid ett tillfälle grälade två kvinnor. Båda hävdade att de var mor till en nyfödd liten pojke. Salomo gav order om att hugga pojken i två delar så att kvinnorna kunde få var sin del. Den ena kvinnan gick med på det, men den andra blev förtvivlad och ville att den första kvinnan skulle få barnet i stället. Salomo förstod direkt vem som var barnets mor. Det var kvinnan som visade medkänsla, och han gav barnet till henne. Snart fick hela Israel höra om den här händelsen, och folket förstod att Salomo hade vishet från Gud.

En av Salomos största bedrifter var att bygga ett tempel åt Jehova i Jerusalem. Templet var ett stort byggnadsverk som skulle fungera som centrum för tillbedjan av Jehova. När templet invigdes sade Salomo i en bön: ”Se! Himlen, ja, himlarnas himmel, kan inte rymma dig, än mindre då detta hus som jag har byggt!” (1 Kungaboken 8:27)

Ryktet om Salomo spreds till andra länder, ända bort till Saba i Arabien. Drottningen av Saba reste till Israel för att sätta Salomos vishet på prov och få se hans prakt och rikedom med egna ögon. Drottningen blev så imponerad av Salomos vishet och landets välstånd att hon prisade Jehova för att han hade gett Israel en så vis kung. Jehova välsignade Salomo, och under historiens gång hade Israel det aldrig så bra och fridfullt som när Salomo var kung.

Men tyvärr slutade Salomo handla i linje med visheten från Jehova. Stick i stäv mot Guds anvisningar gifte han sig med hundratals kvinnor, och många av dem dyrkade främmande gudar. Salomos alla hustrur bidrog så småningom till att han drog sig bort från Jehova och började tillbe avgudar. Därför sade Jehova att han skulle ta ifrån Salomo en stor del av kungariket men att Salomos släkt skulle få behålla en liten del av det med tanke på David, Salomos far. Salomo slutade tjäna Jehova helhjärtat, men Jehova var lojal och höll sitt förbund till David om ett kungarike.

Baserat på 1 Kungaboken, kapitlen 1 till 11; 2 Krönikeboken, kapitlen 1 till 9, och 5 Moseboken 17:17.