Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 11

Psalmer till tröst och undervisning

Psalmer till tröst och undervisning

David och andra komponerar sånger som används i tillbedjan. I Psalmernas bok finns 150 av sångerna bevarade.

DEN största boken i Bibeln, Psalmerna, är en samling heliga sånger. Sångerna i den här boken skrevs under en period på omkring 1 000 år. I Psalmerna finns några av de mest insiktsfulla och rörande uttrycken för tro som någonsin skrivits. Många olika känslor kommer till uttryck i de här lovsångerna, allt från glädje och tacksamhet till sorg och ånger. Det är tydligt att skribenterna förtröstade på Gud och hade ett nära förhållande till honom. Här är några av de olika teman som behandlas i Psalmerna:

Jehova har rätt till den högsta makten i universum och förtjänar att bli tillbedd och ärad. ”Du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden”, läser vi i Psalm 83:18. I många psalmer lovprisas Jehova för allt han har skapat, till exempel stjärnorna på himlen, de olika livsformerna på jorden och den fantastiska människokroppen. (Psalm 8, 19, 139, 148) Andra psalmer ärar Jehova för att han bevarar och beskyddar dem som är lojala mot honom. (Psalm 18, 97, 138) Det finns också psalmer som handlar om att Gud är rättvis, att han hjälper de förtryckta och att han straffar de onda. (Psalm 11, 68, 146)

Jehova hjälper och tröstar dem som älskar honom. Den mest kända psalmen är kanske Psalm 23. Där beskriver David Jehova som en kärleksfull herde som leder, beskyddar och tar hand om sina får. I Psalm 65:2 blir Guds tjänare påminda om att Gud ”hör bön”. Psalmerna 39 och 51 kan ge stor tröst åt dem som har syndat allvarligt. I de psalmerna talar David från djupet av sitt hjärta och berättar att han ångrar sina allvarliga synder. Han uttrycker också sin förtröstan på att Jehova verkligen vill förlåta. I Psalm 55:22 får vi uppmaningen att lita på Jehova och kasta alla våra bördor på honom.

Jehova kommer att förändra världen med hjälp av Messias. Flera psalmer hänvisar tydligt till Messias, den förutsagde kungen. I Psalm 2 finns en profetia om att kungen ska ”slå sönder” onda nationer som vägrar att underordna sig honom. Psalm 72 visar att den här kungen ska göra slut på svält, orättvisor och förtryck. I Psalm 46:9 sägs det att Gud, genom Messias, ska se till att alla vapen tas bort och att krigen upphör. I Psalm 37 läser vi att de onda inte ska få leva men att de som gör Guds vilja ska få leva på jorden för evigt i fred och harmoni.

Baserat på Psalmerna.