Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 15

En profet i exil får blicka in i framtiden

En profet i exil får blicka in i framtiden

Daniel profeterar om Guds rike och om Messias. Babylon faller.

DANIEL var en ung man som verkligen var trogen mot Gud. Han hade förts till Babylon redan innan Jerusalem förstördes, och han och några andra från sydriket Juda fick en viss frihet trots att de var fångar. Gud välsignade Daniel under hans långa liv i Babylon. Vid ett tillfälle blev han till och med kastad i en lejongrop, men överlevde. Han fick se syner av sådant som skulle inträffa långt in i framtiden. De viktigaste profetiorna gällde Messias och hans styre.

Daniel fick veta när Messias skulle komma. Daniel fick veta när Guds folk kunde förvänta att ”Messias, Ledaren”, skulle komma – 69 ”veckor”, så kallade årsveckor, efter att ”ordet” hade gått ut om att återuppbygga Jerusalems murar. En vanlig vecka är en period på sju dagar, och en årsvecka är en period på sju år. Ordet gick ut långt efter Daniels tid, år 455 f.v.t. Perioden med de 69 årsveckorna – 483 år – började räknas från 455 f.v.t. och slutade 29 v.t. I nästa avsnitt av den här broschyren ska vi se vad som hände då. Daniel förutsåg också att Messias skulle ”röjas ur vägen”, bli dödad, för att sona människornas synder. (Daniel 9:24–26)

Messias skulle bli kung i himlen. I en ovanlig syn fick Daniel blicka in i själva himlen. Han fick se Messias, som beskrivs som ”en människoson”. Messias trädde fram inför Jehovas tron, och Jehova gav honom ”herravälde och ära och kungamakt” i ett rike som skulle bestå för evigt – det messianska riket. Daniel fick en annan intressant upplysning. Messias skulle ha medregenter, och Daniel kallar dem för ”den Allrahögstes heliga”. (Daniel 7:13, 14, 27)

Riket undanröjer alla andra regeringar. Gud gav Daniel förmågan att tyda en dröm som Nebukadnessar, kungen i Babylon, hade haft. Kungen hade drömt om en kolossal bildstod. Huvudet var av guld, bröstet och armarna av silver, buken och låren av koppar, benen av järn och fötterna av både järn och lera. En sten bröts loss ur ett berg och träffade bildstodens bräckliga fötter, och hela bildstoden krossades. Daniel förklarade att bildstodens olika delar betydde olika världsvälden som skulle följa på varandra. Huvudet av guld var en bild av det första världsväldet, Babylon. Daniel förutsåg att när det sista riket i den här onda världen härskade skulle Guds rike ingripa och krossa alla världens regeringar. Sedan skulle det härska för evigt. (Daniel, kapitel 2)

Daniel var mycket gammal när han fick uppleva Babylons fall. Kung Cyrus intog staden precis som profeterna hade sagt. Kort därefter släpptes judarna ur fångenskapen. Deras hemland hade då legat öde i 70 år, helt enligt profetian. Under ledning av trogna ståthållare, präster och profeter kunde judarna till sist återuppbygga Jerusalem och Jehovas tempel. Men vad skulle hända när de 483 åren hade gått?

Baserat på Daniels bok.