Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

 AVSNITT 14

Profeter med budskap från Gud

Profeter med budskap från Gud

Jehova utväljer profeter som ska framföra budskap om hans domar, sann tillbedjan och hoppet om Messias.

UNDER den tid då kungar härskade i Israel och Juda fick en särskild grupp män uppdraget att framföra Guds budskap. De kallades profeter, och de visade stark tro och stort mod. Här är fyra viktiga teman i deras budskap:

1. Jerusalems förstöring. Långt i förväg började Guds profeter, i synnerhet Jesaja och Jeremia, varna för att Jerusalem skulle förstöras och överges. De beskrev i livliga ordalag varför staden gjorde sig förtjänt av Guds vrede. Invånarna i Jerusalem menade att de tjänade Jehova, men falska religiösa sedvänjor, korruption och våld bevisade motsatsen. (2 Kungaboken 21:10–15; Jesaja 3:1–8, 16–26; Jeremia 2:1–3:13)

2. Sann tillbedjan återställs. Efter 70 år i exil i Babylon skulle Guds folk friges. De skulle få återvända till sitt hemland som hade legat öde och bygga upp Jehovas tempel i Jerusalem. (Jeremia 46:27; Amos 9:13–15) Omkring 200 år i förväg förutsade Jesaja vem som skulle inta Babylon – Cyrus. Han skulle låta Guds folk återställa sann tillbedjan igen. Jesaja beskrev också i detalj den unika strategi Cyrus skulle använda för att inta Babylon. (Jesaja 44:24–45:3)

3. Messias ankomst och liv. Messias skulle födas i Betlehem. (Mika 5:2) Han skulle vara ödmjuk. Han skulle rida in i Jerusalem på en åsna. (Sakarja 9:9) Trots hans milda och vänliga sätt skulle han vara impopulär, och många skulle vägra att ha med honom att göra. (Jesaja 42:1–3; 53:1, 3) Han skulle dö en smärtsam och grym död. Skulle det innebära det definitiva slutet för honom? Nej. Han offrade sitt liv för att människor skulle kunna få förlåtelse för sina synder. (Jesaja 53:4, 5, 9–12) Men förutsättningen för detta var att han skulle få livet tillbaka.

4. Messias styre över jorden. Ofullkomliga människor kan bevisligen inte införa fred på jorden, men kungen i Guds rike kallas ”Fredsfurste”. (Jesaja 9:6, 7; Jeremia 10:23) Under hans styre kommer människor att leva i fred med varandra och i harmoni med djurriket. (Jesaja 11:3–7) Sjukdomar ska inte längre förekomma. (Jesaja 33:24) Till och med döden ska upphöra. (Jesaja 25:8) Under Messias styre ska människor som har dött få livet tillbaka och leva på jorden igen. (Daniel 12:13)

Baserat på Jesaja; Jeremia; Daniel; Amos; Mika och Sakarja.